Vård- & omsorgsrådgivare

Jessica Wride
Vård- och omsorgsrådgivare
Tel: 0156-523 50
Växel: 0156-520 00

Många upplever att det är svårt att söka hjälp. Vi vet att man ofta funderar på: Vem ska man prata med? Och vad är det man söker? Om du inte vet vart du skall vända dig är du alltid välkommen att kontakta vård- och omsorgsrådgivaren.

Till henne kan du ställa frågor om våra verksamheter och hon kan också förmedla rätt kontakter.

Vård- och omsorgsrådgivaren ska:

- Lotsa och stödja dig
- Vid behov samordna kommunens insatser
- Sprida kunskap om kommunens verksamheter
- Samla intryck och önskemål

Till henne kan du också vända dig om du har synpunkter eller klagomål på våra verksamheter. Vård- och omsorgsrådgivaren omfattas av tystnadsplikt och du får vara anonym.