Äldre + RUT

En tydlig trend är att fler och fler seniorer köper extra hjälp i hemmet. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån har andelen som gör RUT-avdrag varit högst i åldrarna 75 år och uppåt de senaste åren. Även bland gruppen 55 till 75 år har det skett en markant ökning.

Läs mer....