Slam och latrin

Rune Larsen
VA-/Renhållningsingenjör
Tel: 0156-520 31

För den som har ett enskilt avlopp, är det viktigt att känna till att anläggningen någon gång per år skall tömmas på slam. Det insamlade slamet sprids sedan på kommunens åkrar, vilket innebär att viktiga näringsämnen återförs till jordbruksmarken. Tänk därför på vad du spolar ner i toaletten!

Ett liknande handhavande gäller för latrin. Även här sprids innehållet på ut på åkermark (de använda kärlen skickas till förbränning). Inget annat än fekalier ska därför förekomma i latrintunnan. Inte ens plastsäckar får användas, eftersom dessa fastnar i processen.

Tömning av slam och latrin

Sita är Trosa kommuns entreprenör när det gäller renhållning. Kontakta dem för latrintömning på tel. 0156- 346 30.

Foria AB är kommunens entreprenör för slamtömning. Du når dem via tel. 010-474 50 00 (kl. 07-16).

Journummer för slamtömning: 070-655 50 75 (kl. 16-07) Observera att beställningar via journumret medför en extra kostnad.

Schemalagd årshämtning av slam

Hämtning sker under någon/några av följande veckor inomföljande
områden: Edanö, Uttervik, Stensund, Åda, Trosa med omnejd, (Viksnäs i Trosa)
Veckor: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 och 48

Marieberg, Gisekvarn, Tofsö, Källvik, (Viksnäs i Västerljung) Veckor: 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 och 46

Vagnhärad, Västerljung, Lövsta, Herrsättra och Noravägen Veckor: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 och 49

Tureholm, Hungavägen Veckor: 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 och 47

Latrinhämtning

Latrinhämtning beställs via Sita. Från och med 2010 har hämtning ändrats till tisdagar ojämna veckor. I samband med hämtning, var vänlig att placera latrinkärlet väl synligt vid tomtgränsen. Kontakta Sita vid frågor på telefon: 0156- 346 30.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle: 213 kr

Mer information
Sita   
Prislista renhållning, slam och latrin 2015