Vattenmätare

Rune Larsen
VA-/Renhållningsingenjör
Tel: 0156-520 31

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla installationen. Det är även fastighetsägarens ansvar att vattenmätarplatsen uppfyller de krav som kommunen ställer. Vattenmätaren ska bytas ut efter ett visst antal år. Detta arbete utförs av kommunens entreprenör, Trotab. Entreprenören kontaktar fastighetsägaren och avtalar tid för bytet. 

Vattenmätarbyte 2017

Trosa kommun byter under 2017 ut gamla vattenmätare. Totalt berörs 650 hushåll i hela kommunen. Bytet utförs av kommunens avtalade entreprenör Trotab, som tar kontakt med berörda fastighetsägare.

För ytterligare information, kontakta Trotab på tel. 0156-350 650 eller www.trotab.se

Avläsning av vattenmätaren

En gång varje år kommer det ett självavläsningskort, där fastighetsägaren rapporterar in sin mätarställning till kommunen. Det gör vi få att få in en exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det är därför viktigt att denna information når oss då det lätt kan bli avvikelser från år till år.

Läckage

Undvik onödigt stora vattenräkningar genom att regelbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning. Avläs vattenmätaren regelbundet för kontroll av förbrukningen. Exempelvis kan en droppande kran medföra en förbrukning på 15 kbm per år och en läckande toalett upp till 400 kbm per år!

En droppe per sekund under...
1 dag = 5 liter
1 månad  = 150 liter
1 år = 1 800 liter

Så här gör du för att kontrollera läckage: Stäng alla kranar och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud och vattenmätarens visare fortsätter snurra så finns det risk att det kan vara en läcka i fastigheten. Kontrollera då kranar, toalettstolar och annan vattenansluten utrustning innan du kontaktar en rörfirma.

Mer information
Information om vattenmätare och mätarplats