Äldreomsorg

Aktiviteter och gemenskap

Aktiviteter och gemenskap

Det finns flera stöd och hjälp som riktar sig mot dig för att öka din gemenskap och ge dig social samvaro. I många fall är de biståndsbedömda och du måste vända dig till Vård och omsorg.

Avgifter

Avgifter

Trosa kommun tillämpar maxtaxan inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder enligt Socialtjänstlagen. Avgiftens storlek bestäms både av din inkomst och den hjälp du blivit beviljad av oss.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Bra att veta

Bra att veta

Här finner du bland annat information kring om att söka bistånd, hur din ansökan av oss behandlas och hur man överklagar.

Demensvård

Demensvård

Demens är ett vardagsnamn för sjukdomar som ger förändringar i hjärnan som påverkar minnet och tankeförmågan. Demenssjukdomar drabbar oftast äldre personer men kan i sällsynta fall bryta ut i 40-årsåldern eller ännu tidigare.

Färdtjänst

Färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att kontakta kollektivtrafiksamordnaren. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett om färdtjänst eller riksfärdtjänst från blankettarkivet.

Hemtjänst

Hemtjänst

För att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma erbjuds du flera olika möligheter till stöd och hjälp i hemmet.

LOV

LOV

För att öka medborgarnas valfrihet har Trosa kommun ett valfrihetssystem inom hemtjänst. Kundvalet omfattar nästan alla insatser inom hemtjänsten – både service och omvårdnad.

Pensionärslunch & matdistribution

Pensionärslunch & matdistribution

Pensionärslunch serveras varje dag i veckan på Trosagården och Häradsgården. Till varje måltid serveras det en härlig salladsbuffé, bröd, måltidsdryck och kaffe.

Särskilt boende

Särskilt boende

Om du har omfattande behov finns det möjlighet att ansöka om särskilt boende. Vid inflyttning till särskilt boende ska du vara mantalsskriven i Trosa kommun. I kommunen finns tre särskilda boenden som även innefattar enheter för personer med demenssjukdom.

Trygghetsboende

Trygghetsboende

Trygghetsboende

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm som kopplas till din egen telefon. Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp dygnet runt.