Avgifter

Trosa kommun tillämpar maxtaxan inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder enligt Socialtjänstlagen. Avgiftens storlek bestäms både av din inkomst och den hjälp du blivit beviljad av oss.

När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Mer information om bland annat maxtaxa och avgiftsutrymme finns i vår broschyr.

Faktura, e-faktura eller autogiro
Du har möjlighet att betala din omsorgsavgift mot pappersfaktura, e-faktura eller autogiro
Klicka på respektive länk för mer information.

Till oss kan du höra av dig om du har några frågor kring kundfakturor, leverantörsfakturor eller avgifter.

 

 

Mer information

Bostadstillägg till pensionärer - Pensionsmyndigheten

Bostadsbidrag - Försäkringskassan

Avgifter 2021.pdf

Tillämpningsföreskrifter

Kontakt

Anette Johansson
Avgiftshandläggare
Växel: 0156 - 520 00