Särskilt boende

Om du har omfattande behov finns det möjlighet att ansöka om särskilt boende. Vid inflyttning till särskilt boende ska du vara mantalsskriven i Trosa kommun. I kommunen finns tre särskilda boenden som även innefattar enheter för personer med demenssjukdom.
Vid de särskilda boendena finns tillgång till personal dygnet runt, samt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Häradsgården     Trosagården      Ängsgården

Korttidsboende

Korttidsboende är biståndsbedömt och är oftast ett komplement till hemtjänst i ditt egna hem. Korttidsboende är till för dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd.
Behov av korttidsboende kan uppstå vid flera tillfällen i livet, exempelvis vid eftervård av en sjukhusvistelse. Det kan vara en period för återhämtning och miljöombyte. Det kan och också vara en del i att stödja och avlasta anhörig eller annan närstående som vårdar dig i hemmet.  Ett beslut om korttidsboende kan också bli aktuellt i avvaktan på beslut om särskilt boende.

Hur ansöker jag om ett boende?

Mer information samt vägledning om hur du ansöker får du genom att kontakta biståndshandläggare vid Vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns. Du kan även skriva ut ansökningsblanketten Ansökan om vård och omsorg och sända den till oss. Vi kommer då att ta kontakt med dig när vi fått din ansökan.

Bostadstillägg

När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.
Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.