Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet skall kunna påkalla hjälp vid oförutsedda situationer i din bostad.

Trygghetslarmet består av en larmdosa och en tillhörande larmknapp som du kan bära på handleden alternativt hänga runt halsen.

Larmdosan kopplas in i din bostad via ett eluttag och är helt fristående från dina personliga telefoner, datorer alternativt surfplattor.

När du trycker på larmknappen kopplas larmet upp mot en larmcentral. Larmet är försett med en högtalartelefon för en tvåvägskommunikation med larmcentralen, som ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig så snart som möjligt.

 

Viktigt att komma ihåg:

  • Trygghetslarmet är inte en akutverksamhet, vid fara för liv och hälsa skall du alltid ringa 112.

  • Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är ett komplement.

  • Du behöver lämna ifrån dig en nyckel till din bostad. Nyckeln återfås vid avslut av trygghetslarm.

  • Trosa kommun tillämpar nyckelfri hemtjänst. Det innebär att du kommer få ett digitalt lås på din dörr som gör att hemtjänsten kan öppna din dörr med sin mobiltelefon när du larmat. Du kan själv fortsätta att använda din nyckel. Du lämnar en nyckel för att personalen ska kunna hjälpa dig om det digitala låset av någon anledning skulle sluta att fungera.

Hur får jag ett trygghetslarm?

Kontakta en arbetsterapeut eller biståndshandläggare via kommunens växel 0156 - 520 00.