Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm som kopplas till din egen telefon. Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp dygnet runt.

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för att ramla och bli liggande, kan du ansöka om ett trygghetslarm. Mer information och vägledning om hur du ansöker om trygghetslarm får du genom att kontakta en Arbetsterapeut vid Vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns. Du kan även skriva ut ansökningsblanketten Ansökan om vård och omsorg från blankettarkivet och sända den till oss. Vi kommer då att ta kontakt med dig när vi fått din ansökan.

Hur fungerar det?
När du har aktiverat larmet kommer personal från en larmcentral att kunna tala med dig genom en högtalare. Får larmcentralen inget svar från dig kommer personal från hemtjänsten att gå in i din bostad med hjälp av nyckel, för att undersöka vad som hänt.

Vad kostar det?
Kommunen hyr ut larmet till dig och du betalar en fast avgift varje månad på 191 kronor. Varje gång du larmar noteras det som ett lokalt telefonsamtal på din telefonräkning. Kontroll av larmet sker en gång varje dygn, detta blir också ett lokalt telefonsamtal på din telefonräkning. Avgift tillkommer för varje larmbesök enligt kommunens timkostnad upp till max högkostnadsskyddet eller personens avgiftsutrymme.

Bostadstillägg
När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.