Fixartjänst

Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är Fixartjänst tillsvidare avvecklad. Läs mer om åtgärder med anledning av den pågående smittspridningen.

Trosa kommun erbjuder personer 67 år och äldre samt personer med funktionsnedsättning som är medborgare i Trosa kommun vaktmästarhjälp med medarbetare från Fastighetsservice.

Vaktmästare på stege som byter glödlampar - en typisk fixartjänst

Fixartjänst är till för att förebygga fallolyckor i det egna hemmet

Uppdragen är begränsade och av enklare karaktär. Fixartjänsten erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer än en timme. Du kan använda dig av tjänsten vid två tillfällen per månad.

Säkerhetsrond

Tillsammans med Fixartjänsten kan du göra en säkerhetsrond i ditt hem, vilket innebär att ni går igenom brandsäkerheten och ser över vilka halkrisker som finns.

Exempel på lämpliga uppgifter är:

  • Byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare
  • Hämta och lämna lättare saker på vind, källare eller förråd
  • Ta ner eller lägga upp lättare föremål i höga skåp
  • Smörja lås och dörrar
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor
  • Sätta upp/ ta ner gardiner, tavlor och brandvarnare
  • Omflyttning av lättare möbler

 Vad finns det för begränsningar?

I uppdraget ingår exempelvis inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, inköp, VVS eller elarbete. Fixaren får inte heller konkurrera med privata leverantörer som kan tillhandahålla liknande tjänster.

Beställ fixartjänst

Enklast beställar du via etjanst.trosa.se/fixartjanst

eller telefon: 0156-520 76

Telefontid vardagar kl. 07.00-12.00

Fixartjänst utför arbete vardagar kl. 08.00-16.00