Avfall & återvinning

Teknisk kundtjänst
Tekniska kontoret
Tel: 0156-520 21, 0156-522 48
kundtjanst@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall i kommunen. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningsenheten är helt taxefinansierad. Detta innebär att inga skattemedel finansierar enheternas arbete och investeringar. Att lämna sorterade förpackningar på återvinningsstationerna gör att kommunens kostnader minskar, eftersom du redan betalat för insamlingen av förpackningen när du köpte den. Om du slänger dina förpackningar direkt i soppåsen istället för att att sortera, betalar du ytterligare en gång för avfallet via renhållningstaxan.

Information om avfall och källsortering i Trosa kommun

Hur sorterar jag? Vem kontaktar jag när jag behöver göra en slamtömning? Och vad är egentligen gröna påsen? Svaret på dessa frågor och andra, finner du i vår renhållningsbroschyr Avfall och källsortering i Trosa kommun 2018. Aktuella taxor för renhållning, slam och latrin hittar du i prislistorna längre ned på sidan.

Vid flytt

Om du ska sälja din fastighet eller bygga nytt, ska du anmäla ett nytt renhållningsabonnemang. Anmälan finns både i digital form och som blankett. Om du inte är kopplad till det kommunala VA-nätet, kan du behöva anmäla ett abonnemang för tömning av slam i din avloppsanläggning.

Fakturering och förändring av ditt abonnemang

För frågor och ärenden gällande fakturering för vatten och renhållning, flyttning eller ändring av abonnemang – var vänlig kontakta Kundtjänst (se kontakter till höger)

Hushållens ansvar

För att det ska vara möjligt för oss att hämta dina sopor, måste vägar i din närhet vara i farbart skick för en sopbil. Vintertid måste exempelvis småvägar vara väl sandade, för att sopbilen ska ha möjlighet att ta sig fram. Tänk på att plastkärlet ska hållas fritt från växtlighet samt att du skottar omkring kärlet vintertid.

Kommunens entreprenörer

Suez sköter hämtning av hushållssopor, grovsopor, röda boxen och latrin. Kontakta teknisk kundtjänst för frågor eller beställning av dessa tjänster.
www.suez.se

Foria AB ansvarar för slamtömning.
www.foria.se

Tel. 010-474 50 23 
Jourtel. 070-655 50 75 (kl. 16-07)

Telge Återvinning har hand om transport och behandling av sopor till Telge Återvinning.
www.telge.se//Atervinning/
Tel. 08-550 222 33

SEKA Miljöteknik AB ansvarar för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
www.sekamiljoteknik.se
Tel. 08-23 53 00

Trosabygdens Teknik AB (TROTAB) driver för kommunens räkning verksamheten vid Korslöt återvinningscentral.
www.trotab.se
Tel. 0156-350 650
Våghuset Korslöt, tel. 0156-523 90

Mer information

E-faktura från Trosa kommun
Prislista Avfall 2018  
Renhållningstaxa hushåll 2018
Vanliga frågor om renhållning 
Naturvård i Trosa kommun