Avfall & återvinning

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
Kundtjänst (fakturafrågor renhållning/VA): 0156-522 48
Ingenjör: 0156-523 06

Är du osäker kring vem du ska kontakta?
Ring Trosa kommuns växel på 0156-520 00
så hjälper vi dig.

Kundtjänst
Fakturafrågor, renhållning/VA
kundtjanst@trosa.se

Ulf Hagstedt
Teknisk chef
ulf.hagstedt@trosa.se

Semir Salkic
Ingenjör, fastigheter
semir.salkic@trosa.se

Peder Loqvist
Ingenjör
peder.loqvist@trosa.se

Christoffer Eriksson
Gatu-/parkingenjör

Maria Johansson
Parkingenjör
maria.johansson@trosa.se

Mats Andersson
Projektledare
mats.andersson@trosa.se

Martin Markne
Projektledare
martin.markne@trosa.se

Björn Gudmundsson
VA-ingenjör
bjorn.gudmundsson@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för ett viktigt miljöarbete i kommunen för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen ut i naturen och spara på naturens resurser genom sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningen är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel finansierar enhetens arbete och investeringar.

Här hittar du de aktuella taxorna för renhållning, slam och latrin

När återvinningsstationen är nedskräpad eller behöver tömmas

Kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har ansvar för alla återvinningsstationer i hela Sverige genom att klicka på knappen nedan. Läs mer om återvinningsstationerna.

Felanmäl återvinningsstation

Mer information

E-faktura från Trosa kommun
Betala vatten, avlopp och renhållning med autogiro
Renhållningstaxa hushåll 2018
Naturvård i Trosa kommun