Farligt avfall

Teknisk kundtjänst
Tekniska kontoret
Tel: 0156-520 21, 0156-522 48
kundtjanst@trosa.se

Trosa kommun har sedan ett tag tillbaka ett nytt insamlingssystem för farligt avfall. Det är väldigt smidigt. Allt du behöver göra är att samla ihop ditt farliga avfall, lägga det i din röda box och när den är full – begära hämtning! Det gör du genom att ringa kommunens tekniska kundtjänst. Hämtningsdag är den sista torsdagen i varje månad. Om du av någon anledning inte har fått någon box, kontakta då teknisk kundtjänst.

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall hör de flesta kemikalier, målarfärg, batterier, glödlampor och lysrör, el- och elektronikskrot, olja etc. Anvisningar om vad som kan lämnas finns som en klisterlapp på locket i den röda insamlingsboxen. Det medföljer också en informationsfolder när boxen levereras.

I samband med hämtning

När du kontaktar teknisk kundtjänst, tala då om vad som ligger i din box. Det är mycket viktigt att det blir rätt, eftersom lagstiftningen är strikt när det gäller transport av farligt avfall. Det enda du behöver göra är att sortera de olika typerna av avfall, t.ex. i olika påsar inuti boxen och ställa ut boxen på avtalad plats på hämtningsdagen. Innan du ställer ut din box, se till att den är ordentligt försluten.

Det är viktigt att det farliga avfallet lämnas i själva boxen och inte utanför. Entreprenören tar nämligen inte med sig saker som ligger utanför boxen (till exempel lysrör och större emballage). Tömningen av boxen sker på plats och den tomma boxen lämnas kvar, så gör det gärna lätt för de som hanterar det farliga avfallet genom att följa anvisningarna .

Släng aldrig farligt avfall i hushållssoporna

Kom ihåg att det farliga avfallet är vårt viktigaste avfall! Det är livsnödvändigt att det tas omhand på rätt sätt!

Om du är det minsta osäker i denna fråga, tveka inte – kontakta antingen Korslöt
återvinningscentral, telefon: 0156-523 90 eller Tekniska enheten, telefon:
0156-520 21 /0156-522 48. Vi hjälper dig till rätta!