Farligt avfall och röda boxen

Att ditt miljöfarliga avfall tas omhand på rätt sätt är nödvändigt för att det inte ska ställa till skada naturen. I Trosa kommun lämnar du in ditt farliga avfall till återvinningscentralen Korslöt, eller genom att använda den röda boxen.

Den röda boxen – steg för steg

  • I den röda boxen lägger du i ditt miljöfarliga avfall. Här kan du läsa om vilken typ av avfall som är miljöfarlig. Sortera de olika typerna av avfall i olika påsar inuti boxen för lättare hantering.
  • När din box har fyllts och du vill få den tömd mailar du till teknisk kundtjänst på kundtjanst@trosa.se. Hämtbilen åker runt i Trosa kommun sista torsdagen i månaden för att tömma din och andras röda boxar. Avvikelser kan förekomma vid helgdagar.
  • När din box ska tömmas är det viktigt att allt ditt avfall är i boxen. På boxen står det också var du ska placera boxen för att underlätta upphämtning.

Viktigt! Kom ihåg att endast lägga det farliga avfallet inuti din röda box. Detta för att det inte ska uppstå några missförstånd vid upphämtning.

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall hör de flesta kemikalier, målarfärg, batterier, glödlampor och lysrör, el- och elektronikskrot, olja, hårspray, parfym och nagellacksborttagning. Anvisningar om vad som kan lämnas finns som en klisterlapp på locket i den röda insamlingsboxen. Det medföljer också en informationsfolder när boxen levereras. Du kan också läsa mer här.