Grovsopor

Teknisk kundtjänst
Tekniska kontoret
Tel: 0156-520 21, 0156-522 48
kundtjanst@trosa.se

Hämtning av grovsopor vid fastighetsgräns utföres mot avgift enligt Trosa kommuns renhållningstaxa. Hämtning sker den sista torsdagen varje månad. Det finns dock några förbehåll:

  • Avfallet ska kunna hanteras av en person
  • Hämtning ska beställas, ring kundtjänst. Upplys kundtjänst om vad du har för sopor – de ger dig besked direkt om det skulle föreligga några problem med just dina sopor.
  • Anmäl alltid sophämtning i god tid
  • Avfallet ska tydligt märkas med "grovsopor". Detta för att undvika eventuella missförstånd.

Vad räknas som grovsopor?

Generellt kan man säga att grovsopor är avfall uppkommet i hushållet, men som är för stora för att läggas i soppåsen.

Farligt avfall, byggmaterial, elektronik, förpackningar (exempelvis glas, metall, plast och wellpapp) samt fasta installationer som element, varmvattenberedare etcetera är inte att betrakta som grovsopor.

Lämna själv på Korslöt

Det går utmärkt att själv lämna sorterat grovavfall på kommunens återvinningscentral, Korslöt. Grovsopor och övrigt avfall (utom hushållsavfall) går även bra att lämna där. Läs mer om Korslöt.

Mer information 

Suez 
Trosabygdens Teknik (TROTAB)