Sortera ditt avfall

När återvinningsstationen är nedskräpad eller behöver tömmas

Behöver återvinningsstationen städas, tömmas eller snöröjas? Eller har du andra synpunkter? Kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har ansvar för alla återvinningsstationer i hela Sverige. FTI har tömnings- och städningsschema för alla återvinningsstationer i hela landet. De registrerar och uppdaterar information när tömning, städning eller snöröjning genomförts. Varje station har därför sitt eget schema som tagits fram med hänsyn till årstid och säsong. Genom att göra en felanmälan hjälper du till att förbättra schemat för just din återvinningsstation.

Gör en felanmälan av din återvinningstation

Börja återvinna

Mycket av det som hamnar i din restpåse (soppåse) kan och ska återvinnas. Genom att återvinna glas, tidningar, plast, papper och metall spar vi på naturens resurser eftersom vi kan använda material flera gånger. Farliga ämnen kan också tas omhand på ett säkrare sätt, utan att göra skada i naturen.

Återvinningsstationer finns på flera platser i kommunen, framförallt i och runt tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Du hittar din närmsta återvinningstation här.