Sortera ditt avfall

När återvinningsstationen är nedskräpad eller behöver tömmas

Felanmäl återvinningsstation

Behöver återvinningsstationen städas eller tömmas? Eller har du andra synpunkter? Kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har ansvar för alla återvinningsstationer i hela Sverige. FTI har tömnings- och städningsschema för alla återvinningsstationer i hela landet. De registrerar och uppdaterar information när tömning eller städning genomförts. Varje station har därför sitt eget schema som tagits fram med hänsyn till årstid och säsong. Genom att göra en felanmälan hjälper du till att förbättra schemat för just din återvinningsstation.

Du gör enkelt en felanmälan genom att ringa eller göra en felanmälan via deras webb genom att klicka på knappen ovan.

Kontaktuppgifter

FTI AB
Tel: 0200-88 03 11

Börja återvinna

Mycket av det som hamnar i din restpåse (soppåse) kan och ska återvinnas. Genom att återvinna glas, tidningar, plast, papper och metall spar vi på naturens resurser eftersom vi kan använda material flera gånger. Farliga ämnen kan också tas omhand på ett säkrare sätt, utan att göra skada i naturen.

Återvinningsstationer finns på flera platser i kommunen, framförallt i och runt tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Du hittar din närmsta återvinningstation här.

Mer information

Sortera ditt avfall med hjälp av din mobil
Sopor.nu berättar mer om återvinning av förpackningar