Källsortering

Teknisk kundtjänst
Tekniska kontoret
Tel: 0156-520 21, 0156-522 48
kundtjanst@trosa.se

Innan ditt avfall hamnar i soptunnan bör det gås igenom och – i den mån det är möjligt – sorteras för återvinning. Alla typer av förpackningar ska sorteras bort och lämnas på kommunens återvinningsstationer. Hanteringen av förpackningarna har du dessutom betalat för när du köpte varan.

Utöver förpackningar, ska även farligt avfall, el- och elektronikskrot samt batterier sorteras bort. Välj alltid att prioritera denna utsortering!

Återvinningsstationer

I kommunen finns det för närvarande sju stationer och du hittar dem på följande platser: 
Trosa – Västra Fän (invid tennisplanen), Nyängsvägen och Högbergsgatan
30–32
(vid stora parkeringen)

Vagnhärad – Skolvägen, pendlarparkeringen vid järnvägsstationen samt Brovägen

Västerljung – Västerleden

Uppgift om tömning och städning av stationerna

Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige

Via Hitta en återvinningsstation kan du se när FTI tömde/ städade behållarna senast på din station och när nästa tömning/städning är planerad.

FTI har tömnings- och städningsscheman för alla återvinningsstationer i hela landet. De registrerar och uppdaterar information när tömning eller städning genomförts. De anpassar scheman för varje station med hänsyn till årstid och säsong.

Om du vill ha en åtgärd utförd på din station, tömning och/eller städning, anmäler du det på FTI's hemsida, se länk ovan.

Återvinningsmateriel

Fördjupad information och länkar som berör återvinning av olika material finner du på sidan "Återvinningsmateriel".

Sortering av matavfall – den gröna påsen

I Trosa kommun sorterar vi även vårt matavfall. Antingen komposterar du själv hemma eller så använder du dig av de gröna påsar som kommunen tillhandahåller.
Källsortering leder till en bättre miljö och du själv får mindre avfall i din sopsäck. Detta innebär sin tur att soporna inte behöver hämtas lika ofta, vilket resulterar i att sopavgiften reduceras. Sortering är med andra ord lite bara ekologiskt, utan även ekonomiskt!

Läs mer om sortering och den gröna påsen på denna sida.

Anmälan om ändrat sopabonnemang

Du kan göra en anmälan om ändrat sopabonnemang direkt till Tekniska enheten. För detta ändamål använder du denna blankett: Ansökan om förändring av renhållningsabonnemang och/eller anmälan om kompostering (pdf, 1 Mb, öppnas i nytt fönster).

Mer information 

Källsortera med hjälp av din mobil
sopor.nu