Så funkar passersystemet

Bilden visar entrén vid Korslöt där man i förgrunden ser terminalen där man ska läsa av sitt körkort.

Introduktionsfas

Vid infarten på nya Korslöt kommer det att introduceras ett nytt system med bommar. Det nya inpasseringssystemet gör att privatpersoner kommer in på anläggningen genom att använda sitt besöks- eller körkort. Till en början ska alla kunna komma in genom bommarna utan problem genom att scanna sitt körkort i terminalen, detta gäller oavsett om man är skriven i Trosa kommun eller inte. Denna period är viktig för att besökare och medarbetare ska lära känna systemet och få in en rutin för hur det fungerar. Genom bommarna får vi samtidigt in viktig statistik på vilka tider på dygnet under veckorna som det är högre tryck på Korslöt, vilket vi kan använda som underlag om det skulle vara aktuellt med en framtida reglering av öppettiderna.

Så här gör du

  1. Åk fram till en ledig terminal vid entrén.
  2. Skanna ditt körkort med hjälp av läsaren i terminalen. Det är streckkoden eller den kvadratiska symbolen (QR-koden) som blir avläst.
  3. När du skannat ditt körkort kommer bommen att öppnas och du är välkommen in på anläggningen.

Om du inte kommer in

Det kan vara många besökare på anläggningen och personalen hanterar därför bommen manuellt. Avvakta i så fall till du blir insläppt. Om du blir osäker på varför du inte kan komma in, tryck på knappen i terminalen för att tillkalla personal.

Varför ett passersystem?

Genom att introducera ett passersystem med bommar gör det att personalen på plats kan styra trafikflödet, vilket leder till minskad trängsel inne på anläggningen och en ökad säkerhet för dig som besökare och våra medarbetare. Passersystemet gör det även möjligt att se vilka tider och dagar då vi har fler besökare på anläggningen, vilket gör att vi mer träffsäkert kan reglera öppettiderna och bemanningen.

Vad händer sedan?

Under hösten 2021 kommer politiken fatta beslut om hur bomsystemet kan regleras. Det kan handla om att endast tillåta besökare ett visst antal besök per år eller om det är aktuellt att begränsa möjligheten för personer som inte har ett renhållningsabonnemang i kommunen att besöka anläggningen. Man kan även se över om det finns ett behov av att förändra öppettiderna.

Personuppgifter hanteras enligt GDPR

När du skannar ditt körkort för att ta dig in på Korslöts anläggning inhämtas och behandlas dina personuppgifter enligt GDPR. De personuppgifter som avses är personnummer.

Syftet med användning av personuppgifterna är att framställa statistik för inpasserande till Korslöt som underlag för beslut i teknik- och servicenämnden för utvecklande av passersystemet. Den rättsliga grund till insamling av personuppgifter är allmänt intresse med motiveringen att renhållning är ett kommunalt ansvar som är taxefinansierat, där verksamheters kostnader inte ska belasta taxekollektivet.

Läs mer om hantering av personuppgifter i Trosa kommun, dina rättigheter och kontaktuppgifter till våra dataskyddsombud.

Kontakt

Korslöt återvinningscentral
Tel: 070-634 22 75