Renhållningsabonnemang

Renhållningsabonnemanget beskriver hur stort sopkärl och vilket hämtningsintervall fastigheten har och är kopplat till din fastighet. Nedan kan du läsa mer om hur du gör när du ska flytta till/från en fastighet med renhållningsabonnemang samt hur du kan påverka och förändra renhållningsabonnemanget.

Renhållningen är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel finansierar enhetens arbete och investeringar. Här hittar du de aktuella taxorna för renhållning, slam och latrin.

Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och rörlig del

Renhållningstaxan som bestämmer hur mycket du ska betala är uppdelad i en fast och en rörlig del för att tydligt visa vad som ingår i fastighetens abonnemang. Den fasta delen finansierar kostnader för återvinningscentralen Korslöt, hantering av farligt avfall, administration, planering och information. Denna del betalar alla i Trosa kommun och går inte att påverka. Den rörliga delen finansierar hämtningskostnader där exempelvis fordon, chaufför, sopkärl, behandlingskostnader, förbränning med energiutveckling samt omlastnings- och transportkostnader ingår. Denna del kan du själv påverka.

Påverka den rörliga delen i din fastighets renhållningsabonnemang

Du har självklart möjlighet att ändra i fastighetens abonnemang. Genom att göra fler aktiva handlingar för miljön där du blir bättre på att exempelvis sortera dina förpackningar och att laga mat på rester kan du enkelt minska mängden avfall. Det leder i sin tur till att du kan byta till mindre sopkärl och/eller mindre frekvent hämtningsintervall. För ändringar debiteras en administrativ avgift.

För hämtning en gång i månaden är kravet att fastigheten har en godkänd kompostlösning på tomten. Annars riskerar ditt sopkärl att locka till sig skadedjur.

Gör en ändring i ditt renhållningsabonnemang

Anmäl din flytt till oss

Renhållningsabonnemanget är inte kopplat till dig som person, utan till fastigheten. Det är därför viktigt att föra över abonnemanget från den som flyttar från den befintliga fastigheten till den som flyttar in i fastigheten. Det gör du genom att fylla i följande e-tjänst. Om den nyinflyttade önskar ändra fastighetens renhållningsabonnemang går det bra att kontakta teknisk kundtjänst så hjälper vi dig.

Om du ska flytta in i en nybyggd fastighet som inte har ett befintligt renhållningsabonnemang kopplat till sig fyller du i följande e-tjänst för att göra en anmälan/anslutning.

Om fastigheten du äger ska rivas och inte längre behöver ha ett renhållningsabonnemang kopplat till sig, vänligen kontakta Teknisk kundtjänst för att pausa eller avsluta fastighetens renhållningsabonnemang. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Teknisk kundtjänst
Telefontid vardagar 10-12
0156-522 48
kundtjanst@trosa.se