Miljötratten och hantering av fett

Bilden föreställer en blå tratt med lock. Tratten är fastskruvad på en tom petflaska. På trattens lock syns texten "Återvinn fett på rätt sätt! OBS! Låt oljan svalna". Bakgrunden är en vit vägg.

Flytande fett som hamnar i avloppet leder på sikt till att det skapas så kallade fettproppar. Fettet stelnar och drar till sig matrester och avfall för att till sist orsaka stopp och översvämningar. Genom att tillsammans ta hand om det fett som uppkommer vid matlagning i stället för att hälla det i avloppet kan vi undvika driftstörningar med avstängt vatten och onödiga kommunala kostnader som följd.

Exempel på fett

 • Överblivet matfett i stekpannan
 • Fett som uppkommit efter att ha stekt exempelvis bacon
 • Olja från fiskkonserver
 • Frityrolja
 • Olja från burk med soltorkade tomater

Fettet behöver inte silas eller göras rent, det viktiga är att fettet inte kommer ner i våra ledningar.

Var finns miljötratten?

Miljötratten finns att hämta gratis på följande platser:

 • Korslöts återvinningscentral
 • Kommunhusets reception på Västra Långgatan 4
 • Hemköp i Vagnhärad
 • ICA i Vagnhärad
 • ICA Trossen i Trosa
 • Coop i Trosa

Lämna in din fyllda flaska med fett

När du fyllt din flaska med fett förseglar du den och lämnar in i det orangea fettinsamlingsskåpet. Du hittar fettinsamlingsskåpet på följande platser:

 • Korslöts återvinningscentral
 • FTI ABs återvinningsstation vid Nyängsvägen
 • FTI ABs återvinningsstation vid Vagnhärads station
 • Trosa hamn
 • Västerljungs busshållplats

Så fungerar miljötratten – steg för steg

Trattens öppning är gängad för att enkelt kunna skruvas på en tom PET-flaska.

I trattens lock kan du fästa PET-flaskans kork så att du enkelt kan försegla flaskan när den väl är fylld.

Öppna trattlocket och häll i det fett som uppkommit vid matlagning. Om det varit upphettat är det bra om det har hunnit svalna innan du häller det genom tratten. Stäng locket.

Torka av stekpannan eller kastrullen för att få bort det fett som inte går att hälla ut och släng pappret i den gröna påsen.

När din flaska är fylld, skruvar du bort tratten och förseglar flaskan med hjälp av korken som du tidigare fäst på trattens lock. Tratten återanvänder du genom att skruva fast den på en ny PET-flaska.

Lämna din fyllda PET-flaska i det orangea fettinsamlingsskåpet som finns på Korslöt återvinningscentral eller FTI ABs återvinningsstationer vid Nyängsvägen eller Vagnhärads station. Från och med våren 2019 kan du även lämna din flaska vid FTI ABs återvinningsstationer vid Västerljungs busshållplats och Trosa hamn. Om det inte finns något fettinsamlingsskåp på plats kan installationen av skåpet blivit försenad. Då går det bra att lämna flaskorna i något av de andra fettinsamlingsskåpen eller avvakta till dess att de kommit på plats.

Klart!