Barnomsorg

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95

Val av barnomsorg

Som vårdnadshavare i Trosa kommun kan du välja barnomsorg i kommunal eller enskild regi. I begreppet barnomsorg ingår både plats på förskola och plats på fritidshem/fritids (skolbarnomsorg).
Du ansöker om kommunal plats i Trosa kommun via ansökningsformulär för barnomsorg. Du behöver inget lösenord vid ansökan.
I ansökningsformuläret har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ till förskola för ditt barn.
När det gäller plats på fritids väljer du den skola där ditt barn är inskriven.
Du kan ansöka om plats på förskola och fritidshem i samma ansökan.
När du ansöker om plats i enskild regi tas kontakt direkt med förskolan som sköter sin kö och sina placeringar. Fritids finns ej i enskild regi i Trosa kommun.

Förskolor - kontakta och läs mer om förskolorna

Fritidshem - kontakta och läs mer om skolorna

Fritidshemmen är till för barn från 6 år t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. Alla kommunala fritidshem är kopplade till någon av de fem grundskolorna i kommunen.

Bor du i annan kommun och ska flytta till Trosa kommun?

Om du bor i annan kommun kan du ändå söka barnomsorg i Trosa kommun för ditt/dina barn. Vid ansökan behöver du inte vara folkbokförd i Trosa kommun men däremot vid startdatum för förskola/fritids ska barnet och minst en av vårdnadshavarna vara folkbokförda i Trosa kommun för att erbjuden plats kan påbörjas.
Barnomsorg i annan kommun ska vara avslutad innan startdatum.
Vi godkänner inte placering i annan kommun samtidigt som barnet har placering i Trosa kommun.
Du behöver inget lösenord när du ansöker om plats på förskola och fritids.
Du erhåller inloggningsuppgifter till barnomsorgswebben, när du blir erbjuden plats.
Om du har fler barn som du önskar ställa i kö till förskola samt plats på fritids gör du det i samma ansökan.

Barnomsorg i enskild regi

Enskild regi innebär att förskolan drivs av någon annan än kommunen t ex ett föräldrakooperativ eller ett bolag. För att ansöka om plats på enskild förskola tar du kontakt direkt med förskolechef, som har hand om sin egen kö och placeringar. Om förskolan finns i annan kommun behöver ansvarig på mottagande förskola ta kontakt med skolkontoret i Trosa kommun i samband med placeringen.

Barnomsorg i Trosa kommun, men bor kvar i annan kommun

Om barnet är folkbokförd i annan kommun och önskar plats i barnomsorgen (förskola och fritids) så söker du först plats för ditt/dina barn via vårt ansökningsformulär på barnomsorgswebben. När du fått platserbjudande hemskickat fyller du i blankettten Ansökan om barnomsorg för barn som är skrivet i annan kommun. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten, som sedan skickas till Skolkontoret, Trosa kommun. Din hemkommun ska sedan göra ett yttrande och beslut ska tas av Trosa kommun innan ansökan är komplett.

Har du frågor kring interkommunal ersättning så är du välkommen att kontakta Anna Nilsson på tfn 0156-520 95 eller maila till anna.nilsson@trosa.se

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde och erbjuder språkstöd på Väsby förskola i Vagnhärad. Här har vi finsktalande pedagogisk personal. I din ansökan om barnomsorg kryssar du i Finskt förvaltningsområde/Väsby förskola. Om du har frågor kan du kontakta Skolkontoret på tel. 0156-520 00 (vx)  eller mejla till trosaskolkontor@trosa.se