Allmän förskola

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95

Alla barn mellan tre till fem år har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka, (totalt 525 timmar per år) fr om september det år ditt barn fyller tre år tills barnet börjar förskoleklass eller skola.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan ingår i den vanliga verksamheten. Allmän förskola syftar till att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Verksamheten bedrivs både på kommunala eller enskilt drivna förskolor. Barnomsorgsavgiften blir lägre procentuellt för barn i verksamheten fr om september det år barnet fyller tre år.

Om man endast önskar 15-timmarplats behöver du skicka in din ansökan för ditt barn till skolkontoret senast sju dagar innan ett månadsskifte, då allmän förskola ska börja gälla samt lägga in ett 15-timmars schema i barnomsorgswebben.

Man har två alternativ hur man vill nyttja sin 15-timmarsplats:
*  Avgiftfri plats - endast under terminstider (följer läsårets terminstider)
*  Löpande under året - avgift tas ut för juni, juli och augusti enligt maxtaxa.

Man har även två alternativ hur man vill förlägga sin 15-timmarsplats:
*  måndag - fredag kl 9-12
*  tisdag - torsdag kl 9-14

Hur anmäler jag mitt barn?

Om du redan har ditt barn inskriven i förskolan och önskar ha 15-timmarsplats behöver du anmäla start av 15-timmarsplats via vår e-tjänst eller fylla i en blankett och skicka till skolkontoret. Blanketten lämnas till ditt barn förskola eller skolkontoret i god tid innan förändringen. Skolkontoret behöver din ansökan senast sju dagar innan ett månadsskifte då 15-timmarplatsen ska börja gälla. Om blanketten kommer in senare gäller 15-timmarsplatsen fr om nästkommande månad.

Du som inte har barnomsorg ansöker först om förskoleplats via barnomsorgswebben. Där skriver du i kommentarfältet att du önskar allmän förskola, 15 timmar.
När du fått plats skickar du in ansökan via vår e-tjänst eller fyller i blankett och skickar till skolkontoret.

Ansökan om allmän förskoleplats (e-tjänst)

Schema
Det överenkomna schemat på 15 timmar (kl 9-12 måndag till fredag eller kl 9-14 tisdag till torsdag) skickas in i samband med ansökan via barnomsorgswebben.
Om inte schema kommer in läggs ett obestämt schema på 15 timmar.

Mer information

Folder om allmän förskola och regler

Ansökan om allmän förskoleplats (e-tjänst)

Terminstider Allmän förskola 18/19 (pdf)

Var finns våra förskolor?