Schema

Trosa kommun erbjuder barnomsorg måndag till fredag från kl 06.00 till kl 18.00. 
Dessa tider gäller både på förskola och på fritidshem.  
 
Ditt barn erbjuds plats i förskoleverksamhet och fritidshem endast under den tid du arbetar eller studerar plus lämnings- och hämtningstider.
Exempel:
Har man angett en lämningstid kl 08.00 kan man tidigast lämna sitt barn det klockslaget och har man uppgett hämtningstid kl.17.00, så är det den tiden man senast ska ha hämtat sitt barn.
På schemat ska barnets omsorgstid anges. Om man har oregelbunden arbetstid kan man ange en snittid per vecka och sedan informera personalen hur arbetstiden är förlagd. Vid gemensam vårdnad där båda föräldrarna har behov av varsin plats ska var och en lämna in sitt schema alternativt att en av föräldrarna lämnar in ett schema som gäller för båda hushållen t ex ett två-veckorsschema. Om man lämnar in varsitt schema är det viktigt att informera i kommentarsfältet för vilken period omsorgsbehovet gäller t ex ojämna veckor.
Schemaändring ska inlämnas så snart en ändring av arbetstiden är känd. Det görs via barnomsorgswebben. 
Uppgifterna på schemat ska endast avse "normala" arbetsveckor.
Tillfällig schemaändring ska endast meddelas personalen, där ditt barn har sin placering.
Tillfälliga schemaändringar är t.ex:
  • kompledighet eller motsvarande
  • helger
  • ledigheter vid första maj och Kristi Himmelfärdsdag
  • ferier; såsom sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullov
  • semester
Ändring av schematider på grund av till exempel tillfälligt övertidsarbete, meddelas endast till förskolechef eller rektor, som har rätt att själva besluta om möjlighet finns att ta emot barnet på extra tid. Förskoleverksamhet/fritids ska så långt det är möjligt tillmötesgå föräldrarnas önskemål.
Om du är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid dvs efter kl 18.00 på vardagar till kl 08.00 på lördagar kan vi erbjuda nattbarnomsorg i hemmet. För mer information läs här.