Förskolor

Förskolorna erbjuder verksamhet för barn från ett till fem år. Det finns 9 kommunala och 2 enskilt drivna förskolor.  De enskilt drivna förskolorna har sin egen kö och kontakt tas direkt med föreståndaren.

Frågor till skolkontoret?

Maria Kjellén
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95

Björkbackens förskola

Lena Agartson förskolechef, tel: 0156-521 23, besöksadress: Norrbackagatan 1, Trosa

Läs mer

Björke förskola

Carina Lue, förskolechef, tel: 0156-521 52, besöksadress: Hammarbyvägen 6A, Västerljung

Läs mer

Dalbystugan - föräldrakooperativ i enskild regi

Gunborg Törnfelt, förskolechef mobil: 070-6438489 Besöksadress: Kantzows väg 2, 610 75 Västerljung Telefonnummer: 0156-203 93

Läs mer

Fagerängs förskola

Ulrica Mårtensson-Johansson förskolechef, tel: 070-567 05 77 besöksadress: Skolvägen 1, Vagnhärad

Läs mer

Hasselbackens förskola

Carina Lue förskolechef, tel: 0156-521 52, besöksadress: Tors Hage 49, Vagnhärad

Läs mer

Lagnö Barn - föräldrakooperativ i enskild regi

Gunborg Törnfelt, förskolechef tfn: 0156-223 66 mobil: 070-6438489 Besöksadress: Lagnö Gård, 691 92 Trosa  Hemsida: www.lagnobarn.se

Läs mer

Skärgårdens förskola

Maria Jönsson förskolechef, tel: 0156-521-35: besöksadress: Tomtaklintgatan 10, Trosa

Läs mer

Tallbackens förskola

Lena Agartson förskolechef, tel: 0156-521 23, besöksadress: Nyängsvägen 26, Trosa

Läs mer

Tomtahills förskola

Carina Lue förskolechef, tel: 0156-521 52, besöksadress: Sockengatan 4, Trosa

Läs mer

Tomtaklints förskola

Maria Jönsson förskolechef, tel: 0156-521 35, besöksadress: Björkhamragatan 1, Trosa

Läs mer

Väsby förskola

Ulrica Mårtensson-Johansson, förskolechef tel: 070-5670577 Besöksadress: Högtidsvägen 8, Vagnhärad

Läs mer