Elevhälsan

Chef Elevhälsan
Ulrika Enqvist
tel: 0156-520 41
mobil: 070-567 59 70
ulrika.enqvist@trosa.se

Skolsköterskor
Ulrika Kjellgren
Hedebyskolan & Kyrkskolan (tor)
tel: 0156-522 93
ulrika.kjellgren@trosa.se

Ann Koernig
Fornbyskolan (Skärlag tor)
tel: 0156-520 49
ann.koernig@trosa.se

Cecilia Janson
Vitalisskolan
tel: 0156-520 74
cecilia.janson@trosa.se

Marita Andersson
Skärlagskolan tel: 0156-522 65
Tomtaklintskolan tel : 0156- 522 44
marita.andersson@trosa.se 

Skolläkare

Anna-Karin Söderström
nås via skolsköterskorna

Skolpsykologer
Isak Eliasson
PTP-psykolog 
tel: 0156-522 59
isak.eliasson@trosa.se

Jens Eriksson
Leg. psykolog
tel: 0156- 522 16
jens.eriksson@trosa.se

Skolkuratorer
Eemelie Trinde
Vitalisskolan och Kyrkskolan
tel: 0156-522 27
eemelie.trinde@trosa.se

Beatrice Hagfalk
Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
tel: 0156-522 87
beatrice.hagfalk@trosa.se

Jörgen Grundström
Fornbyskolan och Hedebyskolan
tel: 0156-521 43
jorgen.grundstrom@trosa.se

Specialpedagoger
Anna Andersson
Tel: 0156-520 51
anna.andersson@trosa.se

Linda Eklund
Tel: 0156-520 65
linda.eklund@trosa.se

 

Hit kan du även vända dig
BUP
Barnavårdscentralen
Bris
Socialtjänst
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralen

Välkommen till elevhälsan!

Trosa kommun har ett elevhälsoteam med följande kompetenser:
skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagog.
Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan,
och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov.
Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss.
Kontaktpersoner hittar du i högerkolumnen.
Vem som har vilken skola ser du nedan. Vår specialpedagog arbetar även mot förskolorna.

Skolsköterskor
En tyngdpunkt i vårt hälsofrämjande arbete är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar,
samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.
Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

Ulrika Kjellgren, Hedebyskolan (mån-ons & fre) Kyrkskolan (tor)
Ann Koernig, Fornbyskolan (mån-ons & fre) och Skärlagskolan (tor)
Cecilia Janson, Vitalisskolan (mån-fre)
Marita Andersson, Tomtaklintskolan (mån-tis & tor-fre) Skärlagskolan (ons)

Skolläkare Anna-Karin Söderström

Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterskorna kring barnets hälsa.
Träffas via skolsköterskan på respektive skola.

Kuratorer
Vi finns med i elevhälsoarbetet på skolorna genom att förstärka det sociala perspektivet.
Vi har också samtalsstöd till elever.

Eemelie Trinde,         Vitalisskolan och Kyrkskolan
Beatrice Hagfalk,      Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
Jörgen Grundström, Hedebyskolan och Fornbyskolan

Skolpsykologer
Vi arbetar främst konsultativt mot medarbetare i skolan
samt med handledning kring elever i behov av särskilt stöd

Isak Eliasson, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan

Jens Eriksson Vitalisskolan, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan

Specialpedagog
Vår centrala specialpedagog arbetar kommunövergripande med konsultation
och handledning till förskolornas och skolornas medarbetare.
På skolorna finns en specialpedagog som arbetar med att utveckla det förebyggande
och stödjande arbetet kring alla elevers rätt att nå målen.

Anna Andersson

Linda Eklund

Mår du dåligt? Hjälp till barn och unga

Akut hjälp

Problem som inte rör förskola eller skola?
Läs mer om "Stöd till barn, ungdom och familj.