Frågor & svar

Hur är mitt barn försäkrad under skoltid/förskoletid?
Barn och ungdomar i Trosa kommun är olycksfallsförsäkrade under den tid de är i förskolan eller skolan samt under direkt färd till och från verksamheten. Läs mer ...

Vem kan få barnomsorgsplats?
Svar:
Barnomsorgen är till för barn i åldrarna 1-13 år. Läs mer ...

Hur ansöker jag om plats i förskola & fritids?
Svar:
Ansökan till plats i förskola och fritids gör du via våra e-tjänster. Du hittar ansökan här.

Vad kostar det att ha barnomsorg?
Trosa kommun följer Skolverkets avgiftsnivåer som innebär indexhöjning varje år.
Man betalar avgift enligt debiteringstabell, som är en procentsats av de sammanlagda inkomstuppgifter som du som vårdnadshavare lägger in i barnomsorgswebben.
Läs mer

Måste jag ansöka om fritids om mitt barn redan har en kommunal förskoleplats i Trosa kommun?
Svar:
Nej, det behöver du inte. När ditt barn fyller sex år kommer du få hemskickat en förtryckt skolvalsblankett där du kryssar i om ni vill ha plats på fritids på skolan eller inte.
Fr om 1 augusti övergår platsen till plats på fritids och du betalar avgift enligt debiteringstabell.

Kan jag välja var jag vill ha barnomsorg?
Svar:
Som förälder i Trosa kommun kan du välja var du vill ha din barnomsorg, i kommunal eller enskild regi, inom kommunen eller i annan kommun. Läs mer ...

Hur snabbt kan jag få barnomsorgsplats?
Svar:
Kommunen är skyldig att ordna plats inom fyra månader dvs vi har fyramånadersgaranti. På din köbekräftelse som vi skickar hem till dig efter inkommen ansökan framgår anmälningsdatum, ködatum samt garantidatum. Läs mer ...

Hur säger jag upp min barnomsorgsplats?
Svar:
Logga in i barnomsorgswebben och säg upp platsen. Uppsägningstiden är en månad om du inte önskar ett senare datum. Man betalar avgift t o m sista placeringsdatum som framgår i uppsägningsbeslutet du får hemskickat.

Hur tar ni hänsyn till barn med allergi?
Svar:
Både ute- och innemiljön på våra förskolor och skolor tar hänsyn till att det finns barn som har olika sorters allergier. Läs mer ...

Hur ansöker jag för ledighet för mitt barn i skolan?
Du ansöker om ledighet i god tid via vår e-tjänst.

Vem kan ge mig råd och stöd kring mitt barn?
Elevhälsan är ett stöd som anlitas av rektorn på ditt barns skola. Läs mer ...

Hur gör jag om mitt busskort gått sönder eller inte fungerar?
Svar:
Du vänder dig till skolkontoret där du får kvittera ut ett nytt busskort. Ta gärna med det trasiga kortet eller kvittot som du har fått av busschauffören på bussen. Läs mer ...

Hur gör jag om mitt busskort blivit stulet eller om jag har tappat det?
Svar:
Du vänder dig omgående till skolkontoret som får spärra ditt busskort så får du kvittera ut ett nytt busskort. Du får ersätta det stulna/tappade busskortet med 100 kr. Läs mer ...

Hur gör jag om jag vill studera på ett gymnasium där jag måste resa och behöver resebidrag?
Svar:
För att ansöka om resebidrag fyller du i följande e-tjänst. Du kan inte få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt. Du kan även skaffa ett Movingo-kort. Läs mer ...

Hur gör jag om jag vill studera på ett gymnasium där det är för långt att pendla och behöver inackordera mig? Ska du läsa på en friskola söker du bidrag via CSN, vid en landstingsägd eller kommunal skola söker du via Trosa kommun.
Svar:
Du går in på Trosa kommuns hemsida under Gymnasium, inackorderingsbidrag tar ut en blankett som heter inackorderingsbidrag "Läser regler för rätt till inackorderingsbidrag".Och om du uppfyller alla reglerna för detta, fyller du i blanketten och skickar den till skolkontoret. Du kan inte få både inackorderingsbidrag och resebidrag samtidigt. Du får sedan ett beslut på att inackorderingsbidraget är godkänt. Läs mer ...

Vuxenutbildning - kan jag läsa var jag vill?
Det är Campus Nyköping som hanterar alla ansökningar. Där gör du din ansökan och det är även de som beviljar/avslår. Om utbildningen inte finns i Nyköping har du möjlighet att läsa på annan ort. Läs mer ...

Kontakt

Skolkontoret
Smäckbrogatan 25, Skärborgarnas Hus
619 80 Trosa
Växel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 56
trosaskolkontor@trosa.se

Mats Larsson
Skolchef
Tel: 0156-520 53
mats.larsson@trosa.se

Peter Bäckström
Utvecklingsledare
Tel: 0156-520 50
peter.backstrom@trosa.se

Daniella Almcrantz
Administrativ chef
Tel: 0156-523 54
daniella.almcrantz@trosa.se

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95


Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156–522 02
ingemar.bergstrom@trosa.se

Eva Skansgård
Gymnasie- och aktivitetsansvarshandläggare
Tel: 0156-522 98
eva.skansgard@trosa.se