Försäkringar

Helene Claesson
Försäkringar
Serviceenheten
0156-520 96
helene.claesson@trosa.se

Om något händer
Barn och ungdomar i Trosa kommun är olycksfallsförsäkrade under den tid de är i förskolan eller skolan samt under direkt färd till och från verksamheten. Olycksfallsförsäkringen gäller både barn på kommunala och enskilt drivna enheter.

Ditt barn är däremot inte ansvarsförsäkrat genom kommunen. Med ansvarsförsäkring menas försäkring som täcker personskada eller sakskada som barnet vållat.

Anmäl skadan till Protector på:

Webbanmälan: www.protectorforsakring.se
E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00
Post: Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Läs mer i försäkringsbrevet