Skolskjuts

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156–522 02

Om du bor långt från skolan eller vägen är speciellt trafikfarlig kan ditt barn få skolskjuts till och från skolan. Rätt till skolskjuts gäller ej vid val av annan skola än den som barnet grundplacerats på.

Åkerbergs trafik

Åkerbergs trafik är vår skoltransportör i Trosa kommun och finns på Kalkbruksvägen 21 i Vagnhärad.

Vid sjukfrånvaro eller annan kortare frånvaro ska eleven anmäla detta så snart som möjligt till Åkerbergs trafik via SMS eller E-mail. Elevens namn samt hållplats ska anges.

SMS:
070-662 65 70
E-post: skoltrosa@akerbergstrafik.se
Telefon dagtid till kontoret: 0156-34000

Det är också viktigt att meddela Trosa kommun om skolskjutsen behöver ändras eller avbeställas för längre period:kollektivtrafik@trosa.se

För att få skolskjuts ska:

avståndet mellan hemmet och skolan ( som ditt barn grundplaceras på) vara minst:
- 3 kilometer för elever i förskoleklass t.o.m. skolår 3
- 4 kilometer för elever i skolår 4-6
- 5 kilometer för elever i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen kan vara upp till 3 km. Ditt barn kan inte få skolskjuts mellan fritidshemmet och bostaden. Om ditt barn inte är berättigat till skolskjuts kan du ansöka om att barnet får åka med gratis på tomplatser.

Mer information
Ansök om tomplats för skolskjuts 
Tidtabell skolskjuts
Skolskjutsreglerna
Åkerbergs Trafik