Skolskjuts

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156–522 02

Om du bor långt från skolan eller vägen är speciellt trafikfarlig kan ditt barn få skolskjuts till och från skolan. Om eleven uppfyller kraven för skolskjuts i Trosa kommuns skolskjutsregler så behövs i normalfallet ingen ansökan.

Åkerbergs trafik

Åkerbergs trafik är vår skoltransportör i Trosa kommun och finns på Kalkbruksvägen 21 i Vagnhärad.

Vid sjukfrånvaro eller annan kortare frånvaro ska eleven anmäla detta så snart som möjligt till Åkerbergs trafik via SMS eller E-mail. Elevens namn samt hållplats ska anges.

SMS:
070-662 65 70
E-post: skoltrosa@akerbergstrafik.se
Telefon dagtid till kontoret: 0156-34000

Det är också viktigt att meddela Trosa kommun om skolskjutsen behöver ändras eller avbeställas för längre period: kollektivtrafik@trosa.se

För att få skolskjuts ska:

avståndet mellan hemmet och skolan ( som ditt barn grundplaceras på) vara minst:
- 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
- 4 kilometer för elever i skolår 4-6
- 5 kilometer för elever i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen kan vara upp till 3 km. Skolskjuts anordnas inte till eller från fritids. 

Mer information
Dispensansökan skolskjuts
Tidtabell skolskjuts
Skolskjutsreglerna
Åkerbergs Trafik