Antagning

Antagningskansliet
Östra Rundgatan 11
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping  
Tel: 0155-248 180  
Fax: 0155-248 737
antagningskansliet@nykoping.se

Trosa kommun hör till Nyköpings antagningskansli och därför använder vi oss av verktyget gymnasiewebben.nykoping.se

Verktyget använder du dig av oavsett om det är Nyköping, Stockholm eller någon annan ort du söker till. Där hittar du mer information om vad som gäller inför gymnasievalet.

Tidplan för gymnasievalet

Vecka 4
Brev med lösenord skickas hem till elever i år 9

1 februari
Webben för ansökningar öppnas på gymnasiewebben.nykoping.se

15 februari     
Sista ansökningsdag och webben stängs 24:00

vecka 16
Preliminärt antagningsbesked kan ses på webben

24 april-10 maj    
Möjlighet till om och nyval (webben stänger 10/5 24:00)
Kvittens lämnas till syv senast 11/5

28 juni (eftermiddag)        
Antagningsbesked kan ses på webben.

28 juli     
Svarsperiod på antagningsbeskedet senast 28/7 på webb eller svarskort

Har du tappat bort ditt lösenord till webben så kontakta Maria Sundvall på mobil: 070-567 27 95. Du kan också kontakta Antagningskansliet i Nyköping.

Glöm inte att tacka ja eller nej till din plats!

När du tackat ja till en gymnasieplats kan du göra din ansökan om busskort eller resebidrag/inackorderingsbidrag.

Läs mer på antagningskansliets webbplats ...