Resor och inackorderingsbidrag

Till dig med resebidrag från Trosa kommun med anledning av Covid-19

Att resa till gymnasiet eller bo på annan ort

Till dig som idag går eller ska börja gymnasiet och ska ansöka om skolkort/resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Du som redan går på gymnasiet kan skicka in din ansökan redan nu inför nästa läsår. Du som börjar åk 1 ska skicka in din ansökan först när du tackat ja till din gymnasieplats.

Så fungerar resor och bidrag

Beroende på var du går i skola kan vi erbjuda olika typer av bidrag. 

 • Sörmlandstrafiken skolkort län

  Inom Sörmlandstrafikens kollektivtrafikområde (exempelvis Nyköping och Ökna) erbjuds du ett så kallat skolkort län. Om du studerar i Södertälje, Botkyrka eller Salem kombineras Sörmlandstrafikens skolkort län med ett SL-terminskort som delas ut på skolorna.

   

  Ansök om Sörmlandstrafikens skolkort län
  (görs inför det läsår du börjar gymnasiet och gäller därefter under skolterminen under hela gymnasieutbildningen)

 • Resebidrag

  Till dig med resebidrag från Trosa kommun med anledning av Covid-19.

  Du som studerar eller ska studera på gymnasiet utanför de områden där skolkort erbjuds kan ansöka om resebidrag för din pendling. För bidraget kan du exemeplevis bekosta Movingo som gör det möjligt för dig att resa med flera olika färdsätt i Mälardalen men med samma biljett.

  Läs mer om kommunikationer till och från Trosa
  Hitta ombud som säljer Movingokort

  Huvudregler för att få resebidrag
  Resebidrag kan sökas till och med första halvåret det år då eleven fyller 20 år och ansöks läsårsvis.

  Resebidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att:

  • eleven är folkbokförd i Trosa kommun
  • eleven studerar heltid på gymnasiet
  • resvägen är längre än 6 km och studieorten ligger utanför de områden där skolkort erbjuds
  • eleven inte har beviljats skolkort, inackorderingsbidrag från kommunen eller inackorderingstillägg från CSN

   

  Utbetalning av resebidrag
  Bidrag ges för varje hel kalendermånad, det vill säga högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under vårterminen.
  Utbetalning sker i sin helhet en gång per termin, efter den 15 september utbetalas hela bidraget för höstterminen och efter den 15 januari hela bidraget för vårterminen. Retroaktiv ersättning utbetalas endast för innevarande termin.

  Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

  Ansök om resebidrag
  (görs inför varje läsår)

 • Inackorderingsbidrag

  Om du ska studera långt bort och behöver bo borta kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag. 
  Ska du läsa på en friskola gör du din ansökan via CSN. 
  Ska du läsa på en kommunal skola så gör du din ansökan till Trosa kommun.

  Du kan inte både få inackorderingsbidrag och resorna betalda. Ansökan om inackordering kan du göra från och med nu om du börjar i åk 2 eller 3 i höst. Ska du börja åk 1 i höst kan du göra din ansökan först när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till din plats.

  Huvudregler för att få inackorderingsbidrag
  Inackorderingsbidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att

  • eleven är folkbokförd i Trosa kommun
  • eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola med offentlig huvudman (kommun eller landsting)
  • eleven studerar på heltid
  • elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst två timmars enkel resa med allmän linjetrafik
  • elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 10 mil
  • resebidrag eller skolkort inte har beviljats

  Utbetalning av inackorderingsbidrag
  Bidrag ges för varje hel kalendermånad, det vill säga högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under vårterminen.
  Utbetalning sker i sin helhet en gång per termin, efter den 15 september utbetalas hela bidraget för höstterminen och efter den 15 januari hela bidraget för vårterminen. Retroaktiv ersättning utbetalas endast för innevarande termin.

  Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

  Ansök om inackorderingsbidrag

  Oavsett vilket av ovanstående alternativ du väljer så ska du göra en ansökan via e-tjänst.

  Läs om kommunernas skyldighet att svara för vissa eleveresor

Kontakt

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se