Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste detta omedelbart anmälas till Skolkontoret.

Om rätten till ersättning förändras är eleven, eller vårdnadshavare om eleven är omyndig, skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det ändrade förhållandet.

 

Kontakt

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se