Till dig med resebidrag från Trosa kommun med anledning av Covid-19

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 så har alla gymnasieelever i Sverige distansundervisning. Det innebär att skolterminen kan komma att förlängas in över sommarmånaderna om skolorna öppnar upp igen.

Du som idag har resebidrag från Trosa kommun för att kunna betala för dina resor till och från skolan kommer inte att få någon extra utbetalning för en eventuellt förlängd termin. Tanken är att de resebidrag som betalts ut för vårterminen 2020 ska förvaltas så att de används till eventuellt kommande resor och inte under perioden av distansundervisning.

Har du frågor kring resebidraget är du välkommen att kontakta skolkontoret i Trosa kommun. Eventuella beslut om förlängning av terminen fattas av respektive gymnasieskola om behov finns.