Aktivitetsansvar

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

Enligt skollagen ska en hemkommun bl.a. löpande under året hålla sig informerad om de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret samt erbjuda de som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta utbildning. 

Är du 16-19 år och inte studerar på/har fullföljt studier på gymnasiet? Då är du välkommen att kontakta oss på skolkontoret för mer information och samtal om vilka möjligheter som finns. Även du som förälder är välkommen att kontakta oss för information och stöd.

Läs mer om aktivitetsansvar på skolverkets hemsida

Kontakt 

Eva Skansgård
Telefon: 0156-522 98
E-post: eva.skansgard@trosa.se

Anneli Eriksson
Telefon: 0156-523 65
E-post: anneli.eriksson@trosa.se

Daniella Almcrantz
Telefon: 0156-523 54
E-post: daniella.almcrantz@trosa.se