Starta egen barnomsorg/skola


Mats Larsson

Skolchef
Tel: 0156-520 53

Vill du starta egen förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?
För att starta enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogosk omsorg (t ex familjedaghem) krävs godkännande från kommunen.

Läs mer om riktlinjer för enskilt driven barnomsorg ...

Vill du starta friskola?
För att starta friskola och tillhörande förskoleklass krävs tillstånd av Statens Skolverk.

Mer information
Ansökan om att starta förskola och fritidshem
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg
Skolverket