Starta egen barnomsorg/skola

Vill du starta egen förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?

För att starta enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogosk omsorg (t ex familjedaghem) krävs godkännande från kommunen. 

Läs mer om riktlinjer för enskilt driven barnomsorg

Vill du starta friskola?

För att starta friskola och tillhörande förskoleklass krävs tillstånd av myndigheten Skolverket.

Mer information

Kontakt


Mats Larsson

Skolchef
Tel: 0156-520 53