Barn- och elevhälsan

Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Barn- och elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan, och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss. Vem som har vilken skola ser du nedan. Våra specialpedagoger arbetar även mot förskolorna.

 • Skolsköterskor

  En tyngdpunkt i vårt hälsofrämjande arbete är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar, samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser. Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

  Ulrika Kjellgren, Hedebyskolan (mån-ons & fre) Kyrkskolan (tor)
  Ann Koernig, Fornbyskolan (mån-fre)
  Cecilia Janson, Vitalisskolan (mån-fre)
  Marita Andersson, Tomtaklintskolan (mån-fre)
  Sofia Torheim Nyström, Skärlagsskolan (ons-tors)

 • Skolläkare

  Skolläkaren Daniel Mella arbetar tillsammans med skolsköterskorna kring barnets hälsa. Träffas via skolsköterskan på respektive skola.

 • Kuratorer

  Vi finns med i barn- och elevhälsoarbetet på skolorna genom att förstärka det sociala perspektivet. Vi har också samtalsstöd till elever.

  Eemelie Trinde, Vitalisskolan och Kyrkskolan
  Johanna Sjöstedt, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
  Jörgen Grundström, Hedebyskolan och Fornbyskolan

 • Skolpsykologer

  Vi arbetar främst konsultativt mot medarbetare i skolan samt med handledning kring elever i behov av särskilt stöd.

  Sebastian Röhlcke, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan (föräldraledig)
  Agnieszka Klocek, Vitalisskolan, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan (föräldraledig)
  Gunnar Levén, Vitalisskolan, Skärlagsskolan och Tomtaklintskolan
  Tomas Danilsons, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan (börjar 10/8)

 • Specialpedagoger

  Våra centrala specialpedagoger arbetar kommunövergripande med konsultation och handledning till förskolornas medarbetare. På skolorna finns en specialpedagog som arbetar med att utveckla det förebyggande och stödjande arbetet kring alla elevers rätt att nå målen.

  Anna Andersson 
  Linda Eklund

 • Handlingsplan för närvaro

  Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär också en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn går till skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt.

  Ta del av handlingensplanen

Kontakt

Chef Barn- och elevhälsan

Ulrika Enqvist
tel: 0156-520 41
mobil: 070-567 59 70
ulrika.enqvist@trosa.se

Skolsköterskor

Ulrika Kjellgren
Hedebyskolan & Kyrkskolan (tor)
tel: 0156-522 93
ulrika.kjellgren@trosa.se

Ann Koernig
Fornbyskolan
tel: 0156-520 49
ann.koernig@trosa.se

Cecilia Janson
Vitalisskolan
tel: 0156-520 74
cecilia.janson@trosa.se

Marita Andersson
Tomtaklintskolan tel : 0156- 522 44
marita.andersson@trosa.se 

Sofia Torheim Nyström
Skärlagskolan tel: 0156-522 65 (tis-tors)
sofia.torheimnystrom@trosa.se

Skolläkare

Daniel Mella
nås via skolsköterskorna

Skolpsykologer

Sebastian Röhlcke
Leg. psykolog 
tel: 0156-522 59
sebastian.rohlcke@trosa.se

Agnieszka Malecka
(föräldraledig)
Leg. psykolog
tel: 0156-523 52
agnieszka.malecka@trosa.se

Gunnar Levén
Leg. psykolog
tel: 0156-523 52
gunnar.leven@trosa.se

Skolkuratorer

Eemelie Trinde
Vitalisskolan och Kyrkskolan
tel: 0156-522 27
eemelie.trinde@trosa.se

Johanna Sjöstedt
Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
tel: 0156-522 87
johanna.sjostedt@trosa.se

Jörgen Grundström
Fornbyskolan och Hedebyskolan
tel: 0156-521 43
jorgen.grundstrom@trosa.se

Specialpedagoger

Anna Andersson
Tel: 0156-520 51
anna.andersson@trosa.se

Linda Eklund
Tel: 0156-520 65
linda.eklund@trosa.se

Hit kan du även vända dig

BUP
Barnavårdscentralen
Bris
Socialtjänst
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralen