Barn- och elevhälsan

Chef Barn- och elevhälsan
Ulrika Enqvist
tel: 0156-520 41
mobil: 070-567 59 70
ulrika.enqvist@trosa.se

Skolsköterskor
Ulrika Kjellgren
Hedebyskolan & Kyrkskolan (tor)
tel: 0156-522 93
ulrika.kjellgren@trosa.se

Ann Koernig
Fornbyskolan (Skärlag tor)
tel: 0156-520 49
ann.koernig@trosa.se

Cecilia Janson
Vitalisskolan
tel: 0156-520 74
cecilia.janson@trosa.se

Marita Andersson
Skärlagskolan tel: 0156-522 65 (ons)
Tomtaklintskolan tel : 0156- 522 44
marita.andersson@trosa.se 

Skolläkare

Anna-Karin Söderström
nås via skolsköterskorna

Skolpsykologer
Isak Eliasson
Leg. psykolog 
tel: 0156-522 59
isak.eliasson@trosa.se

Agnieszka Malecka
Leg. psykolog
tel: 0156-523 52
agnieszka.malecka@trosa.se

Skolkuratorer
Eemelie Trinde
Vitalisskolan och Kyrkskolan
tel: 0156-522 27
eemelie.trinde@trosa.se

Beatrice Hagfalk
Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
tel: 0156-522 87
beatrice.hagfalk@trosa.se

Jörgen Grundström
Fornbyskolan och Hedebyskolan
tel: 0156-521 43
jorgen.grundstrom@trosa.se

Specialpedagoger
Anna Andersson
Tel: 0156-520 51
anna.andersson@trosa.se

Linda Eklund
Tel: 0156-520 65
linda.eklund@trosa.se

 

Hit kan du även vända dig
BUP
Barnavårdscentralen
Bris
Socialtjänst
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralen

Välkommen till barn- och elevhälsan!

Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med följande kompetenser:
skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagog.
Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Barn- och elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan,
och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov.
Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss.
Kontaktpersoner hittar du i högerkolumnen.
Vem som har vilken skola ser du nedan. Vår specialpedagog arbetar även mot förskolorna.

Skolsköterskor
En tyngdpunkt i vårt hälsofrämjande arbete är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar,
samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.
Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

Ulrika Kjellgren, Hedebyskolan (mån-ons & fre) Kyrkskolan (tor)
Ann Koernig, Fornbyskolan (mån-ons & fre) och Skärlagskolan (tor)
Cecilia Janson, Vitalisskolan (mån-fre)
Marita Andersson, Tomtaklintskolan (mån-tis & tor-fre) Skärlagskolan (ons)

Skolläkare Anna-Karin Söderström

Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterskorna kring barnets hälsa.
Träffas via skolsköterskan på respektive skola.

Kuratorer
Vi finns med i barn- och elevhälsoarbetet på skolorna genom att förstärka det sociala perspektivet.
Vi har också samtalsstöd till elever.

Eemelie Trinde,         Vitalisskolan och Kyrkskolan
Beatrice Hagfalk,      Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
Jörgen Grundström, Hedebyskolan och Fornbyskolan

Skolpsykologer
Vi arbetar främst konsultativt mot medarbetare i skolan samt med handledning kring elever i behov av särskilt stöd

Isak Eliasson, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan

Agnieszka Malecka Vitalisskolan, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan

Specialpedagoger
Våra centrala specialpedagoger arbetar kommunövergripande med konsultation och handledning till förskolornas medarbetare. På skolorna finns en specialpedagog som arbetar med att utveckla det förebyggande och stödjande arbetet kring alla elevers rätt att nå målen.

Anna Andersson

Linda Eklund

Mår du dåligt? Hjälp till barn och unga

Akut hjälp

Problem som inte rör förskola eller skola?
Läs mer om "Stöd till barn, ungdom och familj.