Barnomsorg

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95

Öppettider sommaren 2019

Under sommaren 2019 slås förskolor och fritidshem ihop under under veckorna 28-31. Mer information om vilka fritidshem och förskolor som håller öppet i respektive kommundel kommer under våren.

Val av barnomsorg

Som vårdnadshavare i Trosa kommun kan du välja barnomsorg i kommunal eller enskild regi. Vid platsbrist samverkar kommunal och enskild verksamhet för att erbjuda plats i kommunen.

I begreppet barnomsorg ingår både plats på förskola och plats på fritidshem/fritids (skolbarnomsorg).

Ansök om kommunal barnomsorgsplats i Trosa kommun

I ansökningsformuläret har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ till förskola för ditt barn.

När det gäller plats på fritids väljer du den skola där ditt barn är inskriven. Du kan ansöka om plats på förskola och fritidshem i samma ansökan.

För att ansöka om barnomsorg i enskild regi tar du kontakt direkt med förskolan som administrerar kö och placeringar. Fritids finns ej i enskild regi i Trosa kommun.

Fritidshemmen är till för barn från 6 år t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. Alla kommunala fritidshem är kopplade till någon av de fem grundskolorna i kommunen.

Förskolor - kontakta och läs mer om förskolorna
Fritidshem - kontakta och läs mer om skolorna
Bor du i annan kommun och ska flytta till Trosa kommun?

Barnomsorg i enskild regi

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde och erbjuder språkstöd på Väsby förskola i Vagnhärad. Här har vi finsktalande pedagogisk personal. I din ansökan om barnomsorg kryssar du i Finskt förvaltningsområde/Väsby förskola. Om du har frågor kan du kontakta Skolkontoret på tel. 0156-520 00 (vx)  eller mejla till trosaskolkontor@trosa.se