Barnomsorg

 • Öppettider sommaren 2019

  Under sommaren 2019 slås förskolor och fritidshem ihop under veckorna 28-31, följande är öppna:

  Fritidshem

  Fornbyskolan, Vagnhärad 
  0156-52199  fornby.fornby@edu.trosa.se

  Skärlagsskolan, Trosa
  0156-52164 jollen.skarlag@edu.trosa.se

  Förskolor

  Fageräng
  Avd. Valpen 0156-522 08
  Avd. Ekorren 0156- 521 49 / 070-567 01 49

  Skärgården
  Avd. Krabban: 0156-520 38
  Avd. Bläckfisken: 0156-522 76
  Avd. Piraten(endast v.28): 0156-520 90

  Jourhavande förskolechefer
  Vecka 28: Maria Jönsson 0156-521 35, 070-315 22 02
  Vecka 28: Ulrica Mårtensson Johansson 070-567 05 77
  Vecka 29: Lena Agartson 070-336 21 35
  Vecka 30-31: Carina Lue 0156-521 52, 070-581 21 80

Val av barnomsorg

I begreppet barnomsorg ingår både plats på förskola och plats på fritidshem/fritids (skolbarnomsorg). Som vårdnadshavare i Trosa kommun har du möjlighet att välja barnomsorg i kommunal eller enskild regi. Vid platsbrist samverkar kommunal och enskild verksamhet för att erbjuda plats i kommunen.

När du söker förskoleplats till ditt barn har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ. När det gäller plats på fritids väljer du den skola där ditt barn är inskriven. Du kan ansöka om plats på förskola och fritidshem i samma ansökan. För att ansöka om barnomsorg i enskild regi tar du kontakt direkt med förskolan som administrerar kö och placeringar. Fritids finns ej i enskild regi i Trosa kommun.

Fritidshemmen är till för barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Alla kommunala fritidshem är kopplade till någon av de fem grundskolorna i kommunen.

Klicka här för att ansöka om kommunal barnomsorgsplats i Trosa kommun.

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde och erbjuder språkstöd på Väsby förskola i Vagnhärad. Här har vi finsktalande pedagogisk personal. I din ansökan om barnomsorg kryssar du i Finskt förvaltningsområde/Väsby förskola.

Om du har frågor kan du kontakta Skolkontoret på telefonnummer 0156-520 00 eller mejla till trosaskolkontor@trosa.se.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95