Avgift vid delad faktura

Om båda barnets föräldrar behöver barnomsorg,  men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det innebär två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna överskrider aldrig avgiften för en plats.

Meddela skolkontoret om det är aktuellt med var sin faktura. Båda vårdnadshavarna ansöker om Delad faktura i e-tjänsten som du hittar på kommunens hemsida och som skickas in till skolkontoret. Senast den 1:a i månaden behöver ansökan inkomma till skolkontoret för att börja gälla för innevarande månad och fortsättningsvis.

Båda avgifterna för respektive hushåll adderas och jämförs med maxtaxan. Om avgiften överstiger den sammanlagda avgiften för maxtaxan reduceras båda hushållens avgifter procentuellt. Reduktion för platstaket fördelas procentuellt mot avgiften.

 

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95