Avgift vid skollovsplats

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag med en tjugondel av maxtaxans månadskostnad.

Avgiften per månad kan dock aldrig överskrida maxtaxan.
Under 2019 är maxtaxan för fritidshem 950:- per månad dvs 32:- debiteras per beställd dag.

Ansökan sker via etjänst i god tid och senast två månader innan ditt barn har behov av skollovsplats.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95