Avgift vid skollovsplats

  • För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag med en tjugondel av maxtaxans månadskostnad.
  • Avgiften per månad kan dock aldrig överskrida maxtaxan.
  • Under 2019 är maxtaxan för fritidshem 950:- per månad dvs 32:- debiteras per beställd dag.
  • Ansökan sker via etjänst i god tid och senast två månader innan ditt barn har behov av skollovsplats.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95