Debiteringstabell

Trosa kommun följer Skolverkets årliga indexreglering av maxbeloppet.
Fr om 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna baserat på att inkomsttaket indexerats till
47 490:- per månad under 2019. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Trosa kommuns debiteringstabell för barnomsorg 2019

Trosa kommuns debiteringstabell för barnomsorg 2018 

Trosa kommuns debiteringstabell för barnomsorg 2017 

Procentsatserna i kommunens debiteringstabell tillämpas på hushållets avgiftsgrundande gemensamma inkomster.

Fr om 1 januari 2019 höjs inkomsttaket från 46 080:- till 47 490:- per månad (årsinkomst 569 880:-) enligt följande:

Förskola 1-3 år               Avgiftstak*    
Barn 1       3 %                1 425 kr           
Barn 2       2 %                   950 kr            
Barn 3       1 %                   475 kr          

Förskola 3-5 år
               Avgiftstak*      
Barn 1      2,15 %            1 021 kr            
Barn 2      1,43 %               679 kr             
Barn 3      0,72 %               342 kr            

Fritidshem 6-13 år         Avgiftstak*              
Barn 1       2 %                  950 kr              
Barn 2       1 %                  475 kr               
Barn 3       1 %                  475 kr              

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap.
5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

För att erhålla en faktura varje månad lämnas hushållets månadsinkomst i barnomsorgswebben. d v s hushållets årsinkomst innevarande år delat på 12 månader.


Vid övergång från förskola till fritids tas fritidsavgift ut fr om augusti det året barnet börjar skolan.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95