Debiteringstabell

Trosa kommun följer Skolverkets årliga indexreglering av maxbeloppet. Fr om 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna baserat på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad under 2019. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Procentsatserna i kommunens debiteringstabell tillämpas på hushållets avgiftsgrundande gemensamma inkomster.

Fr om 1 januari 2019 höjs inkomsttaket från 46 080 kr till 47 490 kr per månad (årsinkomst 569 880 kr) enligt följande:

 • Förskola 1-3 år Avgiftstak*

  Barn 1       3 %                1 425 kr           
  Barn 2       2 %                   950 kr            
  Barn 3       1 %                   475 kr  

 • Förskola 3-5 år Avgiftstak*

  Barn 1      2,15 %            1 021 kr            
  Barn 2      1,43 %               679 kr             
  Barn 3      0,72 %               342 kr    

 • Fritidshem 6-13 år Avgiftstak*

  Barn 1       2 %                  950 kr              
  Barn 2       1 %                  475 kr               
  Barn 3       1 %                  475 kr    

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

För att erhålla en faktura varje månad lämnas hushållets månadsinkomst i barnomsorgswebben. d v s hushållets årsinkomst innevarande år delat på 12 månader.

Vid övergång från förskola till fritids tas fritidsavgift ut fr om augusti det året barnet börjar skolan.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95