Betalning

Faktura, e-faktura eller autogiro
Du har möjlighet att betala din barnomsorgsavgift mot pappersfaktura, e-faktura eller autogiro.
Klicka på respektive länk för mer information.

Utebliven betalning
Om du inte betalar din barnomsorgsavgift kan du förlora din plats. När betalning uteblir efter påminnelser skickas först ett uppsägningsbrev oftast med möjlighet att göra upp en betalningsplan med ekonomikontoret. Om ingen betalning eller betalningsplan följs enligt överenskommelse skickas ett avslutsbrev med sista placeringsdatum och förskolechef/rektor blir informerad.
Därefter skickas ärendet vidare till inkasso.

Om du har delad faktura är den endast din plats för ditt/dina barn som avslutas. Information går ut till båda vårdnadshavarna med datum när delad faktura upphör.

Skulden måste vara reglerad innan du kan söka ny plats för ditt/dina barn.

Har du frågor om betalning kontakta gärna ekonomikontoret tel. 0156-520 00 (vx).