Barnomsorg på obekväm arbetstid

Trosa kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid från måndag kl 18.00 till och med lördag kl 08.00.

Verksamheten bedrivs för barn i åldern 1-13 år och erbjudandet riktar sig till dig som förälder eller vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför vår ordinarie verksamhets öppettider.

Hur fungerar det?

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds antingen i form av barnskötare som kommer hem till barnet eller i form av nattbarnvårdare där barnet vistas i nattbarnvårdarens hem. Vid bedömning av om barnomsorg beviljas görs en utredning kring hur barnomsorgen kan lösas på andra sätt. Bedömning och beviljande görs i varje enskilt fall.*

Ansökan

Du som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid gör din ansökan på blankett, fyller i schema samt uppgift om anställning. Samtliga blanketter går att ladda ner och finns i e-tjänsten

Blanketterna skickas till skolkontoret för handläggning:
Trosa kommun
Skolkontoret
619 80 Trosa

Det går också bra att mejla till skolkontoret.    

*Regler för barnomsorg på obestämd arbetstid följer i övrigt Trosa kommuns regler för ordinarie barnomsorg.