Barnomsorgsregler

 • Vad gäller för att kunna få barnomsorg?

  Barnomsorgen är till för barn i åldrarna 1-13 år. Ditt barn måste ha fyllt ett år för att kunna börja i förskolan. Ansökan sker via webformulär (inga inloggningsuppgifter krävs). För att få plats behöver ditt barn vara folkbokfört i kommunen och båda vårdnadshavarna måste vara överens om placeringen. Placering i annan kommun ska vara uppsagd innan start i Trosa kommuns barnomsorg. 

 • När kan mitt barn börja?

  Vi erbjuder placering året om beroende på när man önskat plats. Inskolningen börjar i regel alltid på en måndag eller en tisdag och varar under en eller två veckor. Inskolningen är föräldraraktiv, vilket menas att du som vårdnadshavare förväntas vara med under barnets inskolningstid.

  Under sommarperioden juni och juli har vi däremot inga inskolningar. I augusti erbjuds barnet plats tidigast när förskolan öppnat efter sommarsammanlagningen (en fyraveckorsperiod under sommaren).

 • Du som är föräldraledig eller arbetssökande och har barn i förskolan

  Om du är föräldraledig eller arbetssökande och ditt barn är minst ett år och inte börjat förskoleklass eller skola har du  rätt till barnomsorg högst 20 timmar per vecka. Nytt schema skickas in via barnomsorgswebben från aktuellt datum.

  Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef efter behov och verksamhetens förutsättningar.

  Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka fr.o.m höstterminen det år de fyller tre år.

  Ansökan görs på särskild blankett som finns i blankettarkivet.
  Föräldrar som redan har barnomsorg får avdrag för allmän förskola i föräldraavgiften.

 • Du som är föräldraledig eller arbetssökande och har barn på fritidshem (fritids)

  Om du är föräldrarledig eller arbetssökande och har barn på fritids har du rätt till platsen högst 10 timmar per vecka.

  Nytt schema skickas in via barnomsorgswebben från aktuellt datum. Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av rektor efter behov och verksamhetens förutsättningar. Om du har särskilda behov av barnomsorg under föräldraledigheten så tar man kontakt med förskolechef eller rektor för beslut om omsorgsbehovet för barnet.

 • Vad gäller om man bor i annan kommun vid ansökningstillfället?

  Man kan alltid ansöka om plats även om du inte bor i kommunen. Om man har särskilda skäl till en placering står man i kö på samma villkor som Trosa kommuns medborgare, om så inte är fallet erbjuder vi placering i mån av plats.

  Mer information kommer i samband med köbekräftelsen, som skickas hem till dig efter du skickat in ansökan.

 • Uppsägning av barnomsorgsplats

  Om du behöver säga upp din/dina barns plats i barnomsorgen gör du det via barnomsorgswebben.
  Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. 
  Om man vill byta barnomsorg från kommunalt driven till enskilt driven verksamhet eller tvärtom måste man säga upp den plats man lämnar.

  4-månadersregel gäller vid uppsägning av plats

  Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem.

  Mer om regelverket för barnomsorg finns här.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
anna.nilsson@trosa.se 
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
linda.oskarsson@trosa.se