Delad faktura

Ansökan om delad faktura

Ansökan görs när barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg. Båda är platsinnehavare och har varsin plats för barnet. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Med hushåll avses sammanboende eller gifta. Bådas inkomster är avgiftsgrundande oberoende av om barnet/barnen är gemensamma eller inte. 

De sammanlagda avgifterna kommer dock inte överstiga avgiften för en plats.

 • Inkomstuppgift och schema

  Det är viktigt att båda hushållen lämnar in aktuella inkomstuppgifter i barnomsorgswebben, då avgiften räknas ut efter vad ni båda har angett för inkomstuppgifter. Inkomstkontroll görs årligen där skolkontoret samkör inlämnad inkomstuppgift mot taxerad inkomst.

  Du behöver även skicka in schematider som gäller för din plats. I kommentarsfältet informerar du personal på förskola/fritids t ex gäller ojämna veckor.

 • Vad blir min barnomsorgsavgift?

  Under "Avgift vid delad faktura" finns ett exempel som visar hur avgiften räknas ut.

 • Vid uppsägning av plats vid delad faktura

  Om du har delad faktura och vill säga upp din plats gör du det i barnomsorgswebben med en månads uppsägningstid. Den andra vårdnadshavaren behåller sin plats och nytt schema och eventuellt ny inkomstuppgiftt bör lämnas in i barnomsorgswebben.

  Delad faktura upphör i samband med sista placeringsdatum och barnomsorgsavgiften kan komma att ändras då avgiften ej längre reduceras.

 • Vad händer om man inte skickar in ansökan om delad faktura?

  Om ni väljer att inte få varsin faktura delas inte hushållet upp på två hushåll och avgiften för barnomsorg fortsätter baseras på båda inkomstuppgifter och den som som står som fakturamottagare har ansvar för att rätt schema och att aktuella inkomstuppgifter finns i barnomsorgswebben.

  Vid den årliga inkomstjämförelsen jämförs bådas inkomstuppgifter mot inlämnade inkomstuppgifter i barnomsorgswebben. Fakturan för barnomsorgsavgift som betalats för lite gällande taxeringsår skickas till platsinnehavaren. Om man betalt för mycket i barnomsorgsavgift är det platsinnehavare som har beloppet tillgodo.

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
anna.nilsson@trosa.se 
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
linda.oskarsson@trosa.se