ABC-kurser 2020-2021

Dags för höstens ABC föräldragrupper – Alla Barn i Centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Alla deltagare är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Höstens grupp i Trosa leds av Johanna Sjöstedt, Daniel Trinde, Anna Borup och Jörgen Grundström, och i Vagnhärad leds gruppen av Ellinor Boije och Åsa Friberg. Det går även att anmäla sig till vårens gruppträffar som kommer att äga rum i Trosa.

Gruppträffarna

Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering.

Grupper

Grupp 1 (HT-20 Vagnhärad) träffas onsdagar 2/9, 16/9, 30/9, 14/10 samt 11/11.
Grupp 2 (HT-20 Trosa) träffas torsdagar 10/9, 24/9, 8/10, 22/10 samt 19/11.
Grupp 3 (VT-21 Trosa) träffas torsdagar 14/1, 28/1, 11/2, 18/2 samt 25/3.

Lokal

Vagnhäradsgruppen: SFI, Vagnhärad
Trosagruppen: Trosa Kvarn, Trosa
Tid: kl 18.00-20.30

Anmälan

Anmälan till höstens gruppträffar är stängd.

Läs mer om Alla Barn i Centrum

Kontakt

Anmälan till ABC föräldraträffar
Jörgen Grundström
Samordnare ABC-träffar
jorgen.grundstrom@trosa.se

Vid anmälan ange namn, önskan om grupp, telefonnummer, epost samt ålder på ditt/dina barn.