Blöjor i förskolor

Frågan om ansvar för tillhandahållandet av blöjor inom förskolan har blivit aktuell med anledning av en dom från Kammarrätten i december 2019. Trosa kommuns skolkontor jobbar med frågan utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I slutet av december 2019 stod det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar en tidigare dom från Kammarrätten. Detta innebär att kostnad för blöjor sannolikt ska ingå i förskoleavgiften i kommunala och fristående förskolor i kommuner som tillämpar maxtaxa. Trosa kommun tillämpar maxtaxa.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har med anledning av domen meddelat att de kommer att bistå med rekommendationer och vägledning i hur man ska förhålla sig till frågan och kom i januari 2020 med ett första utlåtande: "SKR anser i dagsläget inte att det finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns naturligtvis skäl att noga följa rättsutvecklingen." (Ta del av SKR:s fullständiga bedömning)

Trosa kommuns skolkontor analyserar hur genomförandet kan ske med olika lösningar, i detta ingår bland annat att förbereda en eventuell upphandling av blöjor, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Trosa kommun kommer inför beslutet om hur och när förändringen genomförs att analysera de kommande rekommendationerna från SKR.

Fram tills det att Trosa kommun meddelar annat ska vårdnadshavarna därför som vanligt ta med blöjor.

Kontakt

Skolkontoret
Norrbackagatan 8
619 80 Trosa
Växel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 56