Kö och placering

Platserbjudande

När du ansökt om plats så kommer du som vårdnadshavare få hem ett platserbjudande för ditt barn. Du tackar ja eller nej till erbjuden plats inom 14 dagar från daterat brev. Om du inte svarar inom 14 dagar förlorar du din plats och platsen erbjuds till nästa barn i kön.
Om du tackar nej till erbjuden plats behöver du söka plats på nytt.

För att kunna tacka ja eller nej behöver du logga in på barnomsorgswebben  med ditt användarnamn som är ditt personnummer, ÅÅMMDD-NNNN, följt av ett lösenord som skickas tillsammans med platserbjudandet. Följande uppgifter behöver du komplettera din ansökan med:

Lösenord till barnomsorgswebben

Lösenord som skickas i sambad med platserbjudandet sparas för kommande ändringar av schema, kontaktuppgifter och inkomstuppgifter. Det är viktigt att aktuella uppgifter finns i barnomsorgswebben. Du behöver även lösenordet om du ska säga upp platsen. Har du förlorat ditt lösenord kan du ansöka om ett nytt här.

Placeringsbeslut

Om du tackar ja till erbjuden plats, får du hemskickat placeringsbeslut tillsammans med broschyren "Att ha barnomsorg i Trosa kommun". Här finner du praktisk information om ditt barns placering och regler kring barnomsorg. Personal på förskolan tar kontakt med dig inför inskolning.  Du betalar barnomsorgsavgift fr om det startdatum, som står i placeringsbeslutet.   

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
anna.nilsson@trosa.se 
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
linda.oskarsson@trosa.se