Skollovsplats

Skollovsplats kan erbjudas barn mellan 6-13 år som är behov av tillsyn endast under förskoleklassens och skolans lov- och studiedagar.

Observera att ordinarie placering måste sägas upp innan skollovsplats kan erbjudas. Avgift tas ut efter de antal dagar som är beställda i ansökan.

Du ansöker om skollovsplats på blanketten "Anmälan om skollovsplats" två månader innan placering önskas. Ansökan sker via e-tjänst

Ansökan skickas till:
Trosa kommun
Skolkontoret
619 80 Trosa 

Kontakt

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
anna.nilsson@trosa.se 
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-52356
linda.oskarsson@trosa.se