IK-ersättning

IK-ersättning gymnasium
Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se  

IK-ersättning förskola/grundskola
Maria Kjellén
Handläggare - barnomsorg
Tel: 0156-520 95
maria.kjellen@trosa.se

Ersättning till fristående och interkommunal verksamhet inom barnomsorg och skola

Här hittar du Trosa kommuns bidragsbelopp

2017
Interkommunal ersättning barnomsorg/skola  (pdf format)
Ersättningsbelopp fristående verksamhet  (pdf format)
Gymnasium 2017  (pdf format)

2018 
Förskola/förskoleklass/grundskola