Bidragsbelopp till kommunal och fristående verksamhet

IK-ersättning gymnasium 
Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se  

IK-ersättning förskola/grundskola och fristående verksamhet inom förskola/grundskola
Anna Nilsson
Handläggare - barnomsorg
Tel: 0156-520 95
anna.nilsson@trosa.se

Här hittar du Trosa kommuns bidragsbelopp för barnomsorg och skola

2017
Interkommunal ersättning barnomsorg/skola  (pdf format)
Ersättningsbelopp fristående verksamhet  (pdf format)
Gymnasium 2017  (pdf format)

2018 
Förskola/förskoleklass/grundskola  (här hittar du både interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamhet)
Gymnasium 2018 (pdf)