Läsårstider

Humanistiska nämnden har beslutat följande läsårstider. Vi vill framhålla vikten av att semester och annan ledighet planeras så att denna sammanfaller med elevernas lovdagar. Två studiedagar tillkommer per läsår.

Läsårstider för elever vårterminen 2020

Vårterminen 2020 - 8 januari - 10 juni
8 januari, terminsstart
v.8  - sportlov (17-21/2)
v.15 - påsklov (6-9/4)
20 maj - studiedag för samtliga skolor
22 maj - lovdag (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag)
10 juni, sista skoldag

Läsårstider för Trosa kommun 2020-2021

Höstterminen 2020 - 17 augusti – 18 december
17 augusti, terminsstart
v. 44 - höstlov/studiedagar
18 december, sista skoldag

Vårterminen 2021 - 12 januari – 11 juni
12 januari, terminsstart
v.8 - sportlov (22/2–26/2)
v.14 - påsklov (6/4-9/4)
14 maj - lovdag (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag)
11 juni, sista skoldag

Därutöver kan två studiedagar läggas ut under läsåret.

Kontakt

Fornbyskolan, Vagnhärad
Tel: 0156-522 70

Hedebyskolan
, Vagnhärad
Tel: 0156-522 70

Kyrkskolan, Västerljung 
Tel: 0156-523 80

Skärlagskolan
, Trosa 
Tel: 0156-522 63

Tomtaklintskolan, Trosa 
Tel: 0156-522 42

Vitalisskolan, Trosa  
Tel: 0156-523 92