Skolskjuts

Skolskjuts beviljas enligt kommunens skolskjutsregler för elever i förskoleklass till årskurs nio med två resor per skoldag.

Detta mellan folkbokföringsadressen och basplaceringsskolan. Med basplaceringsskola avses den kommunala skola inom vars basplaceringsområde eleven är folkbokförd.

Om eleven uppfyller kraven för skolskjuts enligt Trosa kommuns skolskjutsregler så behövs i normalfallet ingen ansökan vid läsårstart.

Skolskjuts i Trosa kommun hösten/vintern 2020-21

Åkerbergs trafik

Åkerbergs trafik är vår skoltransportör i Trosa kommun och finns på Kalkbruksvägen 21 i Vagnhärad.

Vid sjukfrånvaro eller annan kortare frånvaro ska eleven anmäla detta så snart som möjligt till Åkerbergs trafik via SMS eller E-mail. Elevens namn samt hållplats ska anges.

SMS:
070-662 65 70
E-post: skoltrosa@akerbergstrafik.se
Telefon dagtid till kontoret: 0156-340 00

Det är också viktigt att meddela Trosa kommun om skolskjutsen behöver ändras eller avbeställas för längre period: kollektivtrafik@trosa.se

För att få skolskjuts ska:

avståndet mellan hemmet och skolan ( som ditt barn grundplaceras på) vara minst:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
  • 4 kilometer för elever i skolår 4-6
  • 5 kilometer för elever i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen kan vara upp till 3 km. Skolskjuts anordnas inte till eller från fritids.

Mer information

Dispensansökan skolskjuts
Se respektive skolas webbplats för skolskjutstider
Skolskjutsreglerna
Åkerbergs Trafik

Kontakt

Ingemar Bergström
Skolskjutssamordnare
Tel: 0156-522 02
ingemar.bergstrom@trosa.se