Skolskjuts i Trosa kommun hösten/vintern 2020-21

För elever som är berättigade och registrerade för skolskjuts under vårterminen 2020 inklusive elever med växelvis boende förlängs skolskjutsen automatiskt. Förutsatt att eleven inte har ändrat adress, gjort ett skolval som inte är till basplaceringsskola eller i övrigt ändrat något som påverkar rätten till skolskjuts.

Ta del av skolskjutsregler

För berättigade skolskjutselever kommer inte enskilda beslut att skickas ut i år. Hemresa planeras alltid till närmaste avgång i skolskjutstidtabellen efter elevens sluttid i schema. Tidtabell kommer finnas på respektive skolas hemsida vid skolstart.  

Alla elever som önskar resa på tomplats ska som vanligt inkomma med ny ansökan. Detta före 200618 Ansökningar inkomna efter detta datum kan inte garanteras beslut innan skolstart.

Gå till e-tjänsten för dispensansökning/tomplats

Elever med basplacering på Hedebyskolan ifrån Västerljung med omnejd reser med Sörmlandstrafikens bussar. För de elever som redan har busskort fylls kortet automatisk på med ny giltighet från och med skolstart (var rädd om ditt kort!). För nya elever finns busskort att hämta på skolan vid terminsstart. Första dagarna på terminen kan nya elever resa utan busskort.

Resa till och från fritidshemsverksamhet omfattas inte av skolskjuts. Skolskjutselev inskriven på fritids kan resa till och från skolan de dagar/resor som eleven inte är på fritids. Detta i så fall enligt fast schema efter anmälan till skolskjutshandläggare.

Viktig att ni meddelar om eleven inte avser att utnyttja skolskjutsen!

Information till elever som går ut grundskolan

 

Kontakt

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156–522 02