Modersmål och flerspråkighet

Världskarta

Click here for English translation

Hela världen i Trosa kommun

I Trosa kommun bor många barn som kan ett eller flera språk än bara svenska. En del kan behöva stöd för att lära sig det svenska språket genom studiehandledning, medan andra barn önskar hålla sin flerspråkighet levande genom modersmålsundervisning. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje område.  

Nyanländ

Här berättar vi vilka barn som kallas för nyanlända och hur det går till innan eleven börjar i sin ordinarie klass. 

Studiehandledning

Elever som har svårt att följa med i undervisningen på grund av språket och som därmed riskerar att inte uppnå målen får stöd i form av studiehandledning. Då eleven och studiehandledaren talar samma språk får eleven hjälp med att översätta under lektionstid.  

Modersmål

Elever som talar ett annat modersmål hemma, eller som talar ett minoritetsspråk, har rätt till att studera modersmål efter skoltid. De elever som är intresserade behöver anmäla sig för att få modersmålsundervisning. 

Den svenska skolan

Om du vill veta mer om hur den svenska skolan fungerar finns beskrivande texter på flera olika språk. Klicka på rubriken för att komma dit.