SKL:s Öppna jämförelser - Grundskola

Trosa ska vara en av Sveriges bästa utbildningskommuner och skolan är den enskilt högst prioriterade verksamheten i Trosa kommun. 2016 placerade sig Trosa kommuns grundskolor på plats 22 i Skl:s Öppna jämförelser. 2017 konstaterades ett oroväckande tapp men 2018 revanscherades tappet och Trosa kommun landade närmare topp 20 i landet.

2009 placerade sig Trosa kommun på plats 191 av 290 kommer, året därpå beslöt kommunfullmäktige att Trosa kommuns skolor ska tillhöra topp 20 i landet. Ett mångårigt arbete inleddes med resultatutveckling inom skolan och breda satsningar med allt från kompetensutveckling till arbetsmiljö och trygghet.

I ett tioårsperspektiv har resultaten ökat kraftigt, men det har också varit tillbakagångar och stora ansträngningar har gjorts för att stabilsera utvecklingen i positiv riktning. 2015 och 2016 noterades riktigt bra resultat och Trosa kommun placerade sig på plats 21 och 22 av 290 kommuner. 2017 gick resultaten ner till plats 72. En resultatförsämring som bygger på att eleverna i åk 9 2017 inte nådde lika höga meritvärden som eleverna åren innan.

2018 års resultat visar på rätt prioriteringar, en dedikerad lärarkår och motiverade elever. En förändring i mätningen mot tidigare år är att Skl inte redovisar en ranking, men vid en sammanställning av resultaten landar Trosa kommun på plats 24. Särskilt roligt är att resultatutvecklingen inom ämnet matematik för Trosa kommuns skolor når sitt högsta resultat på tio år.

Ta del av öppna data om Skl:s Öppna jämförelser och andra mätningar

Om Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den första Öppna jämförelser i juni 2006. I Öppna jämförelser jämförs kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.