SKL:s Öppna jämförelser - Grundskola

Trosa ska vara en av Sveriges bästa utbildningskommuner och skolan är den enskilt högst prioriterade verksamheten i Trosa kommun. 2016 placerade sig Trosa kommuns grundskolor på plats 22 i Skl:s Öppna jämförelser. 2017 konstaterades ett oroväckande tapp men 2018 ska bli en revansch.

2009 placerade sig Trosa kommun på plats 191 av 290 kommer, året därpå beslöt kommunfullmäktige att Trosa kommuns skolor ska tillhöra topp 20 i landet. Ett mångårigt arbete inleddes med resultatutveckling inom skolan och breda satsningar med allt från kompetensutveckling till arbetsmiljö och trygghet.

I ett tioårsperspektiv har resultaten ökat kraftigt, men det har också varit tillbakagångar och stora ansträngningar har gjorts för att stabilsera utvecklingen i positiv riktning. 2015 och 2016 noterades riktigt bra resultat och Trosa kommun placerade sig på plats 21 och 22 av 290 kommuner. 2017 går resultaten ner till plats 72. En resultatförsämring som bygger på att eleverna i åk 9 2017 inte når lika höga meritvärden som eleverna åren innan.

Skolchef Mats Larsson: ”Våra duktiga pedagoger har under ett antal år följt och arbetat med denna elevgrupp och trots att de tillsammans har överträffat prognoserna når man inte de senaste årens meritvärden. Vi har flera elever som nått riktigt höga resultat men också elever som inte klarat alla ämnen. De prognoser som vi har idag visar på att meritvärdena klättrar 2018.”

Ta del av öppna data om Skl:s Öppna jämförelser och andra mätningar

Om Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den första Öppna jämförelser i juni 2006. I Öppna jämförelser jämförs kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.