Fornbyskolan åk F-6

Åsa Ahlroth, rektor, tel: 0156-523 14, besöksadress: Centrumvägen 16B Vagnhärad

Läs mer

Hedebyskolan åk 7-9

Tommy Hellsten, rektor, tel: 0156-522 72 besöksadress: Centrumvägen 16, Vagnhärad

Läs mer

Kyrkskolan åk F-6

Taina de Mander rektor, tel: 0156-523 80 besöksadress: Norrbyvägen 2, Västerljung

Läs mer

Skärlagskolan åk F-6

Elisabeth Nyhlén rektor, tel: 0156-523-51, besöksadress: Boställsgatan 1, Trosa

Läs mer

Vitalisskolan åk F-6

Marita Encke-Dahlin rektor, tel: 0156-520 71, besöksadress: Skolgatan 10, Trosa

Läs mer

Tomtaklintskolan åk 7-9

Cecilia Engstrand, rektor, tel. 0156-522 43,  besöksadress: Tomtaklintgatan 4, Trosa

Läs mer